Slobodan
26-12-2019
0

U bužetu Grada za 2020. godinu predviđena su veća sredstva za oblast socijalne zaštite, čime je omogućeno da se započne  zakonska procedura nalaženja pružalaca za usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta. 

Lokalna samouprava je prepoznala potrebe i probleme vezane za pitanje socijalne zaštite i u dogovoru sa gradonačelnikom, od prvog januara će se pristupiti rešavanju problema. Uz to, iz budžeta su izdvojena sredstva za kupovinu novog vozila za osobe sa invaliditetom.

Prema rečima Jasmine Stevanović, sekretara Sekretarijata za društvene delatnosti, cilj lokalne samouprave jeste da postavi  visoke standarde za buduće pružaoce usluga, jer je namera da se obezbedi usluga koja je  apsolutno u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o strukturalnim standardima. Zakon o socijalnoj zaštiti, podsetila je, koji je u pripremi, neće dozvoljavati dosadašnjem pružaocu usluge Centru za socijalni rad da vrši nadalje ovu uslugu i po usvajanju novog zakona će vršiti samo usluge procene i planiranja.

"Podaci Centra za socijalni rad nam govore da danas imamo 64 korisnika koji svoje teškoće u razvoju savladavaju uz pomoć ličnih pratilaca i 16 korisnika kojima je potreban personalni asistent. Drugim rečima, ovim potezom otvorićemo više od 80 radnih mesta. Kada to kažem, mislim na ugovore o radu i sva prava koja iz toga proizilaze jer da podsetim jer su do sada oni bili u statusu bez zdravstvene knjižice i uplaćenih doprinosa, formalno nezaposleni, i suštinski niko nije brinuo o ostvarivanju njihovih zakonski garantovanih prava. Naš cilj je da kroz najkasnije dve godine Subotica bude primer dobre prakse." istakla je Jasmina Stevanović.

Subotica još uveg nema nijednog licenciranog pružaoca ovih usluga, a lica koja su ih do sada pružala, bila su formalno nezaposlena, te će time i njihov status sada biti rešen. Lokalna samouprava je ranije sufinansirala rad ličnog pratioca, a ostatak su doplaćivali roditelji. Centar za socijalni rad će, na osnovu molbe roditelja i mišljenja komisije, donositi rešenja o priznavanju prava na uslugu, dok u slučaju da je korisnik odrasla osoba, lice direktno podnosi zahtev. Pružalac ovih usluga imaće svoju kancelariju, čime će biti omogućena nesmetana neposredna komunikacija sa korisnicima.

Ovim korakom  najveći vanistitucionalni problem u oblasti socijalne zaštite biće rešen, a iz lokalne samouprave se  nadaju da će Subotica uskoro postati primer dobre prakse i ostalim gradovima.

 

 

 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se