Slobodan
18-10-2019
0

Svake godine blizu 800.000 ljudi u svetu sebi oduzme život, dok je broj pokušaja samoubistava još veći. Svako samoubistvo je tragedija, koja pogađa porodicu, a uticaj na zajednicu i državu ima dugoročan efekat.

Samoubistva su drugi vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 29 godina. Ni u Subotici, pokušaji suicida nisu retki, a stručnjaci upozoravaju da je važna podrška porodice ili druge bliske osobe, u slučaju svakog pojedinca.

Poremećaji mentalnog zdravlja utiču na funkcionisanje jedinke i uzrokuju emocionalnu patnju i smanjenje kvaliteta života, tvrde stručnjaci koji se bave problematikom socijalne medicine.
 
- Mentalni poremećaji su često povezani sa dugotrajnim lečenjem, odsustvovanjem sa posla, nezaposlenošću i smanjenjem produktivnosti, što sve utiče na emocionalno i ekonomsko stanje članova porodice koji neguju obolele, kao i na povećanje troškova zajednice. Procenjuje se da
danas oko 450 miliona ljudi pati od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, ili imaju psihosocijalne probleme koji su povezani sa zloupotrebom alkohola ili droga. Takođe se procenjuje da će svaka četvrta osoba, u nekom periodu svog života biti pogođena nekim
mentalnim poremećajem.  Povezanost između samoubistva i drugih mentalnih poremećaja (naročito depresije i zloupotrebe alkohola) dokazana je u zemljama sa visokim primanjima, ali mnoga samoubistva se dešavaju impulsivno u kriznim trenucima kada osoba nije u stanju da se
suoči sa stresom, kao što su finansijski problemi, prekid emotivne veze ili sa hroničnim bolom i bolešću. Daleko najjači faktor rizika za samoubistvo je prethodni pokušaj samoubistva. Neuropsihijatrijski poremećaji su među vodećim uzrocima  invalidnosti kod mladih ljudi - kaže
dr Zorica V. Dragaš, lekar socijalne medicine u subotičkom Zavodu za javno zdravlje.

 antrfile: Malo je dečijih psihijatara
Problem na koji stručnjaci takođe ukazuju a i statistika, da zemlje sa najvišim procentima stanovništva mlađeg od 19 godina, raspolažu sa najmanje resursa, koji se odnose na mentalno zdravlje. Većina nerazvijenih i srednjerazvijenih zemalja ima samo jednog dečijeg psihijatra, na 1 do 4 miliona stanovnika, što se ističe i kao jedan od većih problema, a iskazuje se kao realna slika i u našoj zemlji.

 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se