Slobodan
03-10-2019
0

Izvođač radova, Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ iz Novog Sada, koje, počev od 26. avgusta ove godine, ima pred sobom rok od osam meseci da okonča obiman posao izgradnje 15 kilometara kanalizacije i 5 kilometara potisnog voda, ne gubi vreme, nastojeći da što više uradi dok su vremenski uslovi povoljni. Ako zimski period potraje više nego što je to optimalno, i niske temperature, na duže vreme ispod nule, ne dozvole u toku tog godišnjeg doba obavljanje poslova, postoji mogućnost da dođe do produženja roka, ali ne značajno – kažu u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“, koje ima ulogu investitora.

„Posao na gradilištu potisnog voda, koji ima funkciju da poveže postojeći palićki prečistač sa našom gravitacionom kanalizacionom mrežom da bi otpadna voda sa Palića stigla do Gradskog prečistača, napreduje brže nego što je dinamikom predviđeno i završen je u dužini od jednog kilometra. Ostalo je da se potisni vod uradi još do iza nekadašnjeg „Metroa“, gde se nalazi izgrađena jedna naša šahta, a odatle će od potisnog postati gravitacioni vod. Posle još oko 2,5 kilometra, biće priključen na Kolektor VII a zatim otvorenim kanalom dolaziti do centralnog uređaja za prečišćavanje otpadne vode. Cilj je da se voda prečisti i onda vrati u Palićko jezero, ali drugačijeg kvaliteta nego ona što se sada ispušta između Palića i Ludaša u kanal“, rekao je inženjer Čaba Šanta, direktor investicija i razvoja u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ prilikom obilaska radova početkom ove nedelje.

Potisni vod se gradi od Palića, između jezera i Ludaškog kanala, gde postoji decenijski prečistač za naselje mehaničkog tipa, još od 80-ih godina, čija je uloga bila da služi kao osnovni taložnik za otpadnu vodu, ali je njegova rešetka najčešće bila zapušena nečistoćama i raznim otpacima koji su bacani u kanalizaciju i dospevali na njega.

 

Prvi priključci krajem godine

 

 

Prema dinamičkom planu, polaganje kanalizacionih vodova otpočelo je sa Kozaračkom ulicom, a zatim se, kako je počeo septembar, krenulo u Nikole Tesle, partizansku, jasenovačku, Jezersku, dok je plan za Sutjesku ulicu do 25. septembra, kada treba da se uradi i Marka Oreškovića na ukrštanju sa ulicom Lopudskom. Tu su i Dubrovačka ulica, 4. jula, dve deonice u Sutjeskoj, deo Lovačke ulice, Bačka i Jorgovanska.

„Neke kraće deonice u stambenom naselju, paralelno sa izvođenjem potisnog voda, su završene u toku ovog meseca, tako da je trenutno stanje da su radovi obavljeni u ulicama Partizanskoj, Nikole Tesle, Lovačka se sada završava deonica, u Bohinjskoj i Lanji Ernea pristupa se ili se radi na postavljanju gravitacione kanalizacije. „Graditelj“ nastoji da sve obavi u što kraćem roku, zbog neminovnog obustavljanja saobraćaja i da bi ono što kraće trajalo na trasi izgradnje“, objašnjava Čaba Šanta nakon što posle Bohinjske, gde se radi uveliko, dolazimo u Partizansku ulicu, u kojoj su vodovi već položeni.

Građani u ovoj, Nikole Tesle i drugim ulicama u kojima su radovi završeni, već mogu da podnesu zahteve da dobiju priključke, što znači i da sklope ugovore sa Javnim komunalnim preduzećem „Vodovod i kanalizacija“, a kada se steknu uslovi za to, ono će pristupiti i samom priključenju domaćinstava.

„Priključci se trenutno još ne rade, radimo izvode od asfaltnih puteva da bi olakšali posle toga izvođenje samog priključka do regulacione linije ili malo unutar nje. Za prve priključke trebalo bi da sačekamo tehnički prijem, to će sigurno zahtevati još neki mesec, kao i da sakupimo određeni broj prijava pa da možemo sukcesivno da krenemo. Svakako treba uzeti u obzir i da predstoji zima i da posao može da se oduži, ali verujem da ćemo za godinu dana već moći da se pohvalimo dosta velikim brojem priključaka. Nadam se da će i budući korisnici doprineti u što većem broju da iskorišćenost sistema bude značajnija i njegova izgrađenost veća, jer znamo da je ovo donacija i posle ovoga Subotičani ne bi trebalo da vrate pare donatoru jer ih nisu iskoristili za ono za čega su namenjene“, kaže Čaba Šanta.

 

Koliko staje priključak?

 

Izgradnja potisnog voda staje nešto manje od 600.000 evra, a kanalizacije, koliko je ugovoreno u ovoj prvoj fazi, oko 2,1 miliona evra. U pitanju su, naravno, sredstva iz donacije KfW banke – Nemačke banke za obnovu i razvoj. Ali, umesto prvobitnih 700, plan je sveden na 500 priključaka.

„Projektovali smo 28 kilometara gravitacione kanalizacije na Paliću i 700 priključaka, a gradi se 15 kilometara, sa mogućnošću da se priključi 500 domaćinstava. Šta je tome razlog? Isključivo novac, pošto smo za kanalizaciju dobili tih 2 miliona i 90.000 evra, toliko je moglo da se uradi, ali mi ćemo biti zadovoljni i sa 500 priključaka ukoliko budu ostvareni za godinu dana. Procenjujemo da je to nešto više od polovine onoga što je potrebno da se izgradi, ali ni svih 28 kilometara ne bi značilo potpunu pokrivenost Palića kanalizacionom mrežom. Očekujemo još neka sredstva, u Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su uvideli važnost ovog projekta I očekujemo još neka sredstva, ali o tome kada bude potpisan ugovor ili bar potvrđeno da ćemo dobiti novac. Tu još govorimo i o mogućnosti kredita, takođe iz KfW banke, koji drugi gradovi nisu iskoristili pa mi mogao da se postigne dogovor da to bude dodatak ovoj investiciji. U pitanju je delom kredit, pet odsto, ostatak isto kao donacija“, kaže Čaba Šanta.

Ono što je za građane važno jeste da su uslovi za priključenje povoljni, jer se cena priključka od 27.000 dinara, kao što je već ranije obećano, na Paliću može platiti na 24 mesečne rate, što iznosi 1125 dinara mesečno i prihvatljivo je za svaki kućni budžet uz, naravno, troškove unutrašnjih instalacija. Ali, i oni su isplativi računajući koliko staje i koliko često treba prazniti septičke jame, ne pominjući neprijatnosti koje ono donosi. Za sve koji plate kompletan iznos odjednom, avansno, predviđen je popust od 20 odsto, tako da je za njih cena priključka 21.600 dinara.

M.Radojčin

 

Antrfile

Grad Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u svojstvu investitora, organizuju radove na izgradnji kanalizacione mreže na Paliću. U toku osam meseci Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ iz Novog Sada, najpovoljniji izvođač na osnovu javnog konkursa, izgradiće u ovom naselju 15 kilometara gravitacione kanalizacione mreže i pet kilometara tranzitnog potisnog voda kojim će se prikupljena otpadna voda iz ovog naselja transportovati do sliva Kolektora VII i gradskog prečistača otpadnih voda. Ove investicije u okviru šireg projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš finansiraju se iz donacijskih sredstava Vlade Republičke Nemačke putem KfW Banke, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se