Slobodan
17-01-2020
0

Osnovni cilj projekta, čiji partner je Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku, da se podstaknu ljudi na nautički turizam, kao i promocija kulturnog nasleđa i zajedničkih tradicija Mađarske i Srbije.

„Ovim projektom želimo da probudimo interesovanje za reku Tisu, kao i mogućnosti koje ona pruža. Stoga smo izdali katalog sa spiskom mesta u kojima možete tokom plovidbe Tisom da pristanete, kao turistički informator šta da vidite u tim mestima. Na taj način želimo da promovišemo plovni turizam, Tisu kao i njene obale u Mađarskoj i Srbiji, jer smatramo da ova reka ima ogroman potencijal za razvoj nautičkog turizma“ rekao je Đeri Ferenc, menadžer projekta iz Mađarske.

Pored prezentacije turističkog potencijala, članovi projekta istraživali su prirodne resurse i društvene vrednosti područja reke Tise, zajedno sa prirodnim i veštačkim plovnim putevima ove reke. Vodeći korisnik projekta je Univerzitet iz Segedina, a partneri su mu novosadski Univerzitet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice. Ukupan budžet projekta iznosio je 464.553 evra, od čega je Evropska unija  učestvovala sa 394,870 evra, a ostalo su obezbedili partneri na projektu.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se