Slobodan
30-07-2019
0

Predrag Radivojević, direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, istakao je da su u toku radovi na najvažnijoj saobraćajnici "Y" kraku Koridora 10, koji se gradi još od 1990. godine. Pored obilaznice oko našeg grada, asfaltirane su i ulice Dimitrija Tucovića u dužini od 200m, Majšanski put , Zmaj Jovina, Narodnog fronta i druge, a do kraja godine planirano je da se asfaltiraju ulice Braće Majer, Matije Gupca, Sep Ferenca, Jug Bogdana i Antona Aškerca, dok su u toku radovi u ulici Maksima gorkog na proširenju kolovoza za skretanje u levo.

“Radi se deonica od 8,8 kilometara, koja je ugovorena za 1,2 milijarde dinara, a čak pet kilometara se već nalazi pod asfaltom. Na toj deonici se nalaze tri velika nasipa koja su morala kompletno da se ponovo izgrade, dva su urađena, a ostao je onaj najveći, između Tavankutskog puta i Somborske pruge. Rok za završetk radova je 5. decembar . Što se tiče "nulte" deonice od 3,8 kilometara, koja vredi 445 miliona dinara, proces ugovaranja između izvođača radova i resornog Ministarstva je u toku.” rekao je Predrag Radivojević, director JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje.

Zagorka Panić, gradska menadžerka, naglasila je da je od 2017. godine izgrađeno više od 14 kilometara vodovodne mreže i 4,5 kilometara kanalizacione, dva bunara, objekat za hlorisanje vode u MZ Železničko naselje, a počela je i izgradnja postrojenja za preradu vode za piće na Vodozahvatu 2. Do sada je u komunalnu infrastrukturu ukupno uloženo 355 miliona dinara.

“Izgrađen je vodovod u Nosi, u Ulici Jelene Ćetović, dva bunara u MZ Mala Bosna i Vodozahvatu 1. Izgradnjom kanalizacije u Hipodromskoj ulici stvorena je mogućnost da se industrijski pogon priključi na kanalizaciju, a to je i uslov da se proširi Industrijska zona u Malom Bajmoku. U toku je realizacija pete faze postrojenja za preradu vode na Vodozahvatu 2, najvredniji projekat u koji će biti uloženo oko pet miliona evra. Njegovom izgradnjom ispunili smo uslove da obezbedimo kvalitetnu vodu za piće, dovoljnu količinu i jednak pritisak u svim delovima distributivnog sistema Subotica-Palić.” Izavila je Zagorka Panić, gradski menadžer i dodala da u našem gradu nije izgrađena polovina neophodne kanalizacione mreže, a da će se uz pomoć KfW projekta, vrednog 6,5 miliona evra, smanjiti postojeći nedostatak.

“Početkom meseca je izabran izvođač radova za izgradnju 20,5 kilometara kanalizacione mreže na Paliću, krajem avgusta krenuće se u izgradnju 15 kilometara kanalizacije i pet kilometara spoljnog potisnog voda i crpne stanice” zaključila je Zagorka Panić.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se