CENA NOVIH SUBOTIČKIH NOVINA U PRETPLATI:

6 MESECI ZA NAŠU ZEMLJU

1.040 dinara +  poštanski troškovi

12 MESECI ZA NAŠU ZEMLJU

2.080 dinara + poštanski troškovi

6 MESECI ZA INOSTRANSTVO

1.040 dinara +  poštanski troškovi

12 MESECI ZA INOSTRANSTVO

2.080 dinara + poštanski troškovi

 

Napravi NalogPrijavi se