Slobodan
03-07-2019
0

Među 28 tačaka dnevnog reda, koliko ih je ukupno usvojeno, na dnevnom redu bile su i odluke o dodeli zvanja Počasni građanin i priznanja „Pro urbe“Treća tačka dnevnog reda odnosila se na završni konsolidovani račun, u vezi kojeg je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban naglasio da je ostvarenje budžeta u 2018. godini bilo više od 91 odsto, što je najveći procenat ostvarenja u proteklih desetak godina.

„Do sada je ostvarenje budžeta bilo od 78 do 83 odsto, a sada je tačno 91,3 odsto i veoma smo zadovoljni njegovim ostvarenjem. Neke stavke realizovali smo stoprocentno, neke nismo, ali zato su tu rebalansi da se stvari koriguju tokom godine. Tokom ove nepune tri godine u grad je uloženo oko četiri milijarde dinara, računajući i “Ipsilon” krak, za razliku od prethodne vlasti koja je za dve i po godine u grad uložila oko 380 miliona dinara. Moramo da budemo zadovoljni realizacijom projekata koje radimo u saradnji sa republikom i pokrajinom” istakao je gradonačelnik Bogdan Laban.

Značajna tačka je bila i donošenje odluke o Planu detaljne regulacije za deo prostora „Banje Palić“ između Palićkog jezera i Novosadskog puta na Paliću kojim se između ostalog omogućava da se definišu uslovi za izgradnju objekata ostalih namena, a sve u cilju privođenja prostora planiranim namenama – banjskom turizmu, eko i etno turizmu i stanovanju rezidencijalnog tipa. U sklopu odluke utvrđene su i površine javne namene za regulaciju ulica kao i zaštitu, očuvanje i unapređenje prirodnih vrednosti i životne sredine.

Sa druge strane donošenje odluke o Planu detaljne regulacije za deo prostora „Banje Palić“ uz zapadnu obalu IV sektora Palićkog jezera omogućiće  privođenje predmetnog prostora planiranoj nameni odnosno banjskom turizmu prema Generalnom urbanističkom planu Subotica-Palić do 2030. godine. Bitno je istaći da su ovom odlukom definisani uslovi za uređenje i izgradnju objekata u okviru predmetnog prostora, kao i da će se utvrditi površine javne namene za regulaciju ulica, javnih površina uz jezero, ali i da će se obratiti posebna pažnja na očuvanje prirodnih vrednosti i poboljšanja kvaliteta životne sredine uz definisanje koridora za javnu i komunalnu infrastrukturu.

Za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada Subotice podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti, priznanje „Pro urbe“ biće dodeljena Danijeli Andrašić, diplomiranom defektologu, Robertu Đivanoviću, profesoru francuskog jezika i književnosti i prof. dr Jožefu Njeršu, doktoru tehničkih nauka. Svečano uručenje diploma i plaketa ovogodišnjim laureatima biće 1. septembra na svečanoj sednici Skupštine grada Subotice.

Na sednici usvojen je Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Subotice za 2018. godinu, kao i Godišnji izveštaj Zaštitnika građana grada Subotice za 2018. godinu. Odbornici su takođe izabrali i novog direktora Turističke organizacije Grada Subotice Aleksandra Medakovića, za direktora Centra za socijalni rad grada Subotice imenovana je Miroslava Bagavac, a za direktora ustanove Savremena galerija Subotica, Blaško Arpad.

Novi odbornik u Skupštini grada Subotice je Siniša Skenderović, koji je u odborničku klupu seo umesto Predraga Bobića, kojem je prestao mandat imenovanjem na mesto direktora JKP “Subotička toplana”.

antrfil

Odbornici Skupštine grada, bili su jednoglasni u posthumnog odlikovanju Danila Kiša za počasnosnog građanina Subotice. Čuveni književnik, rodom iz Subotice, dobio je odlikovanje za istaknuto i trajno životno delo kojim se doprinosi podizanju ugleda grada Subotice u zemlji i inostranstvu.

“Izuzetno sam ponosan na činjenicu da smo posthumno odlikovali našeg poznatog književnika Danila Kiša, i smatram da sam posle toliko godina ispravio nepravdu i da sam čoveka koji je rođen u Subotici, jednu istorijsku ličnost naše zemlje, predložio za počasnog građanina Subotice. Mislim da je to svim našim sugrađanima cast.” rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan Laban.

 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se