nina
20-11-2018
0

Tokom meseca novembra se u brojnim zemljama praktikuje manifestacija koja se zove„Movembar“ i koja ima za cilj da poveća medicinsku prosvećenost muške populacije, prevashodno u kontestu ranog prepoznavanja i lečenja karcinoma prostate i testisa.

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa eminetnim stručnjacima u ovoj oblasti je procenilo da treba stavljati akcenat na ovakve aktivnosti koje su nesumnjivo daleko jeftinije nego aktivno lečenje.
Povodom predloga od strane Ministarstva zdravlja za organizovanje preventivnih uroloških pregleda u okviru akcije „Movembar“, a u cilju ranog otkrivanja karcinoma prostate i testisa

Opšta bolnica Subotica će organizovati preventivne preglede u urološkoj ambulanti u sledećim terminima:
-Utorak, 20.11.2018 od 12-15 časova
-Četvrtak, 22.11.2018 od 12-15 časova


Pregledi će obuhvatati klinički pregled kod svih pavijenata, ukoliko je indikovano i ultrazvuk skrotuma kod pacijenata do 40 godina starosti, a PSA analiza radiće se kod svih pacijenata starijih od 40 godina.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se