Slobodan
25-04-2019
0

Projekat za cilj ima ima razvoj, integraciju, upravljanje i promociju zajedničkog kulturno-turističkog
proizvoda baziranog na secesiji, kroz revitalizaciju kulturne baštine i kreiranje i promociju nove
turističke rute koja povezuje Osijek i Suboticu.
„Osijek i Subotica ovim projektom pokušavaju oživeti secesiju. Tako smo u sklopu projekta u Osijeku
rekonstruisali park Sakuntala u samom centru grada, a takođe smo realizovali i brojne aktivnosti koje
su bile u sklopu projekta. Ovim projektom želimo da privučemo turiste država trećih zemalja i zaista
bi voleli da secesiju prepoznaju svi ljubitelji kulturnog turizma, jer gradovi Subotica i Osijek imaju šta
ponuditi.“ rekao je Siniša Maurus, Turistička zajednica Osijeka
Ponuda oba grada je zavidna. U Subotici preovladava mađarski stil secesije inspirisan folklornim
elementima Erdelja, koje su utkane u najpoznatije građevine poput Gradske kuće, Rajhlove palate itd.
Sa druge strane Osijek se može pohvaliti bečkom secesijom, svedenijom u odnosu na građevine
Subotice.
„Osijek je poznat po bečkoj secesiji i mi imamo sreću da su brojne zgrade u dobrom stanju i očuvane.
Neke od zgrada su u funkciji javnih ustanova, a takođe imamo i secesijske objekte koje su u
privatnom vlasništvu. Mogu slobodno reći da secesija u Osijeku živi ali nažalost nije valorizovana na
pravi način i mi smatramo da je ovaj projekat odlična prilika da to učinimo kroz jedan turistički
proizvod koji ćemo ponuditi turistima željnih putovanja i upoznavanja kulturnog nasleđa.“ istakao je
Siniša Maurus, Turistička zajednica Osijeka
Turistička organizacija Subotice duži niz godina razvija secesiju kao turistički proizvod koji već ima
svoju ciljnu grupu i formirano tržište. Otvaranjem rekonstruisane  Sinagoge, secesijska tura u našem
gradu je upotpunjena.
„Naš cilj u ovom projektu jeste da se proširimo na region, odnosno na grad Osijek koji nam je veoma
blizak i da proširimo i sam turistički proizvod na celu Hrvatsku, poučeni pozitivnim iskustvom koje
imamo iz iste saradnje sa gradom Segedinom i Mađarskom. U okviru ovog projekta imali smo brojne
aktivnosti, jedna od tih aktivnosti odnosila se na vidljivost projekta gde su urađene brošure na 4
jezika, osmislili smo i uradili zanimljive magnete i keramiku na temu subotičke secesije koje ćemo
ponuditi turistima.“ istakao je Aleksandar Medaković, direktor TOG Subotica
U okviru projekta, predstavnici turističkih organizacija Subotice i Osijeka obišli smo osam gradova u
Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji sa ciljem da potencijalnim turistima pobliže predstave secesijsku turu.
Vrednost projekta sufinansiranog od strane fondova EU iznosi oko milion evra, a do kraja je planirano
da se realizuje završna konferencija u našem gradu kao i da se u narednih mesec dana realizuje obuka
za turističke radnike i vodiče iz Subotice.


Komentari

Napravi NalogPrijavi se