Slobodan
06-02-2020
0

Poslednja sednica Skupštine grada u 2019. godini, donela je usvajanje budžeta Grada koji će u ovoj godini iznositi čak 8 milijardi dinara. Usvojeni budžet sadrži razvojne komponente, jer je čak 30 odsto predviđeno za kapitalne investicije.

Kako bi Subotica imala snage da završi započete investicije, servisira svoje obaveze i obezbedi nesmetano funkcionisanje grada, neophodni su zdravi temelji i izvori. Analizirajući “gradsku kasu” za ovu godinu, posebno u oči “upada” podatak da je planiran priliv od poreza 4,56 milijardi dinara, što čini više od polovine ukupnih sredstava. Dubravka Rodić, sekretar Sekretarijata za finansije u Gradskoj upravi, apostrofirala je na činjenicu da Grad beleži konstantan rast priliva sredstava od naplate poreza.

„Grad Subotica konstantno u zadnjih 5 godina beleži rast u naplati poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke tako i rast ostvarenih prihoda po osnovu drugih vrsta poreza. Ono što je značajno jeste prihodovanje poreza na zarade zaposlenih u našem gradu, koji u ukupnoj strukturi svakog budžeta grada učestvuje sa skoro 40 odsto. Ovaj porez administrira Republička poreska uprava a od ukupnog naplaćenog poreza na teritoriji Grada 77 odsto pripada budžetu lokalne samouprave. Moram ponoviti da je ovo najznačajniji izvor finansiranja na nivou lokalne samouprave i on je u 2019. godini dostigao skoro 2,5 milijarde dinare ostvarenih prihoda na teritoriji Grada. Unazad nekoliko godina ovaj ustupljeni prihod beleži rast između 6 i 10 odsto, dakle imamo konsantan rast koji možemo povezati sa dobrim poslovnim ambijentom i zapošljavanjem novih radnika u privredi.“

Dubravka Rodić dodaje da i porez na imovinu takođe beleži rast kao i da su građani Subotice disciplovani u plaćanju svojih obaveza prema državi i gradu. Prema njenim rečima, zahvaljujući tome porez na imovinu čini skoro 20 odsto budžeta lokalne samouprave. Tokom 2019. godine grad je prihodovao 2,5 milijardi dinara poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke a 1,12 milijarde dinara naplaćeno je od poreza na imovinu što ukupno iznosi nešto manje od 3,7 milijardi dinara na ime ova dva poreza za prethodnu godinu kada je budžet Grada iznosio oko 6,7 milijardi dinara. Stoga su gradske vlasti na osnovu analize ostvarenja prihoda u prethodnom periodu i projektovanih makroekonomskih pokazatelja privrednih kretanja za naredni period, projektovali budžet Subotice za tekuću godinu u iznosu od 8 milijardi dinara.

Velika je stvar za grad i za njegov razvoj kada se u budžet slije toliko novca samo na ime poreza na zarade, ističe Milan Jerinkić predsednik Udruženja poslodavaca Subotice i dodaje da veruje da bi taj iznos bio i veći kada bi se mikro i malim preduzetnicima pomoglo na više načina.

“Postojeći rezultat je zaista za svaku pohvalu, i taj novac će se sigurno investirati u pobošljanje uslova u gradu. Sa druge strane verujem da bi taj rezultat dodatno unapredili mikro i mali preduzetnici ukoliko bi im omogućili subvencije za zapošljavanje ili kredite neophodne za njihov dalji razvoj. Dakle kada bi na lokalnom nivou i njima olakšali poslovanje, pritom umanjili im namete, siguran sam da bi imali dodatni rast. Naš stav jeste da se na nivou države smanji aktuelni porez sa 62,5 % na oko 40 % , i to bi bila ogromna mera koja bi omogućila tzv. malim preduzetnicima lakše poslovanje i razvoje, a nemojte zanemariti činjenicu da takvih preduzetnika ima dosta. Da sumiramo, očigledno imamo zdrave temelje i dobre rezultate, ali isto tako imamo i priliku da damo priliku malim privrednicima da se razviju i doprinesu tim dobrim rezultatima.” zaključio je Milan Jerinkić, predsednik Udruženja poslodavaca Subotice.

O ovoj temi razgovarali smo i sa građanima. Anketirani Subotičani pozitivno su iznenađeni informacijom da zahvaljujući visokoj stopi zaposlenosti, gradska kasa beleži priliv novca od poreza na zarade. Jednoglasni su u oceni da bi taj novac iskoristili za dalji razvoj grada i prigradskih naselja.

„Vidite sa tolikim prilivom sredstava sigurno možemo da podignemo nivo kvaliteta života u našem gradu. Generalno ulaganjem u putnu i komunalnu infrastrukturu na rubu grada i u prigradskim mesnim zajednicama, sigurno bi podigli kvalitet života na viši nivo.“ izjavio je Draganiz Subotice.

„To su značajna sredstva sigurno, jer ako je samo od poreza na zarade naplaćeno 2,5 milijardi dinara, to su zaista značajna sredstva za Suboticu. E sad ta sredstva će biti sigurno utrošena za projekte bitne za sve građane. Videćemo.“ istakao je Silard Baranji.

“Verujte mi nisam do sada razmišljao iako sam čuo za taj podatak. To je zaista pohvalno za grad, e sad sa tim sredstvima može se mnogo toga uraditi za poboljšanje kvaliteta života . Posla ima i oko putne i komunalne infrastructure i verujem da će lokalna samouprava to uložiti u projekte kako bi zadovoljili zahteve građana.” dodao je Mladen Grčić.

“Iskreno da vam kažem nisam pratio toliko vesti oko naplate poreza u gradu, ali mi je drago da čujem da su se poslodavci uozbiljili i da uredno izmiruju svoje obaveze. Podatak koji ste mi rekli za mene je mnogo novca, čak i za naš grad, e sad ako će se ta sredstva potrošiti u razvoj grada, to je onda pozitivno za sve.” rekao je Stevan Ćurčić.

 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se