Slobodan
21-01-2019
0

Država će, kako se navodi, sklopiti Ugovore sa 11 privatnih klinika, u 
kojima će moći da se, o trošku države, uradi vantelesna oplodnja.Na 
novoj listi lekova naći će se terapijske alternative lekova za 
kardiovaskularna oboljenja, dijabetes i reumatološka oboljenja. Tu su i 
inovativni lekovi za pacijente koji boluju od psorijaze i metastatskog 
melanoma, a koji su BRAF "pozitivni", navode iz RFZO.U okviru Ugovora 
države sa 11 privatnih klinika u kojima će moći da se uradi vantelesna 
oplodnjam raspisan je Javni poziv, a otvoren je do 31. januara".  U 
2018. godini, kako tvrde nadležni u RFZO, prvi put je omogućeno, da se o 
trošku države zamrzne šest embriona sa rokom čuvanja od pet godina. 
Takođe je veoma značajno, dodaje se, da parovi koji su dobili prvo dete 
iz vantelesne oplodnje, mogu da apliciraju i za drugo dete istim 
postupkom.


Još jedna novina, koja je najavljena iz RFZO je da će ove godine, biti 
donet i novi Pravilnik za lečenje u inostranstvu.Po novom Pravilniku, 
staviće se indikacije i bolesti koje do sada nisu mogle da se leče u 
inostranstvu. Takođe će biti omogućeno,  da se u inostranstvu, rade i 
neke genetske analize.

Epidemiološka slika Severnobačkog okruga još uvek relativno mirna, kažu 
u subotičkom ZZJZ


Epidemiološka slika u Severnobačkom okrugu još uvek je relativno mirna. 
U subotičkom Zavodu za javno zdravlje kažu, da se svake godine, najveći 
broj obolelih registruje u februaru. Za sada, nema izolovanog virusa 
gripa.

Grip ili influenca, predstavlja jedno od najznačajnijih, ako ne i 
najznačajnije zarazno oboljenje modernog doba. Virus influence se 
neprestano menja, odnosno  mutira, a kao rezultat toga svake godine 
registrujemo nove sojeve virusa. Prisustvo virusa gripa tip A podtip 
H1N1 dokazano je od strane mikrobiologa Instituta „Torlak" u Beogradu 
krajem decembra 2018. godine, u uzetom bolesničkom materijalu dvoje 
pacijenata, od kojih je jedan bio sa područja Beograda, a drugi sa 
područja Niša. Prvi slučajevi virusa gripa na teritoriji AP Vojvodine su 
dokazani početkom  januara na Institutu za javno zdravlje Vojvodine u 
Novom Sadu, u uzorcima dvoje obolelih sa područja Južnobačkog okruga, s 
tim da je u jednom uzorku dokazan virus gripa tip A podtip H1N1, a u 
drugom slučaju reč je o virusu gripa tip A podtip H3N2.

Rekombinacije virusa gripa

Prema nastalim sojevima gripa, ne posedujemo imunitet, te zbog toga 
nanovo i oboljevamo od gripa, tvrde epidemiolozi.

- Osim što je virus sklon mutacijama, daleko su značajnije njegove tzv. 
rekombinacije, kada nastaju potpuno novi podtipovi virusa gripa, koji u 
kratkom vremenskom periodu od svega nekoliko nedelja, zahvataju sve 
kontinente, i tada govorimo o pandemiji gripa. Ni jedan drugi virus koji 
se prenosi putem respiratornim kapljica, nema u tolikoj meri izraženu 
nestabilnost, te je grip upravo iz tog razloga infektivno oboljenje od 
prvorazrednog značaja. Cirkulacija postojećih podtipova i sojeva se 
neprestano prati, a sve sa ciljem, da se što ranije uoči nastanak novih 
„vrsta" virusa gripa, što bi bio signal za preduzimanje niza 
preventivnih aktivnosti - objašnjava dr Nebojša Bohucki, epidemiolog u 
subotičkom Zavodu za javno zdravlje.

Zavodi u Srbiji nedeljno izveštavaju o gripu

Na teritoriji Srbije, od početka oktobra do maja naredne godine, prati 
se aktivnost virusa gripa. Svi lekari primarne zdravstvene zaštite imaju 
obavezu da nadležnim Zavodima za javno zdravlje, dostavljaju nedeljne 
izveštaje o broju obolelih lica sa simptomatologijom koja bi ukazivala 
na grip.

- U isto vreme, prati se i broj lica hospitalizovanih usled teže 
kliničke slike gripa. Epidemiolozi nadležnih zavoda za javno zdravlje 
mogu da uzorkuju bolesnički materijal, te da ga šalju teritorijalno 
nadležnim Institutima za javno zdravlje, sve u cilju identifikacije 
virusa gripa u uzetom brisu ždrela. Uzimanje ovih uzoraka nije rutinska 
stvar, u prvom redu zbog cene koštanja ovih analiza, i uzimaju se samo 
kod pacijenata sa tzv. tipičnom kliničkom slikom gripa, kada je velika 
verovatnoća da je reč upravo o gripu a ne o nekom drugom akutnom 
respiratornom oboljenju. Smisao ovih virusoloških analiza je da se 
dokaže prisustvo virusa gripa na određenom geografskom području, a potom 
daljnja identifikacija virusa gripa, sve sa ciljem praćenja podtipova i 
sojeva virusa. Ovo je od velikog značaja upravo zbog praćenja u kojoj 
meri aktuelne vakcine protiv gripa pružaju zaštitu, kao i zbog 
pravljenja blagovremenih procena za izradu vakcine koja će biti u 
upotrebi tokom naredne zime. Samim pacijentima nije od značaja koji je 
tip odnosno podtip gripa izazvao oboljenje, jer je terapija u svim 
slučajevima ista, a reč je u daleko najvećem broju slučajeva o tzv. 
simptomatskoj terapiji, koja je usmerena na ublažavanje postojećih 
tegoba. Naravno, postoji i tzv. etiološka odnosno uzročna terapija, kada 
se koristi neki od antivirotika - kaže dr Bohucki.

Činjenica je da se poslednjih nedelja veći broj naših sugrađana obraćao 
za medicinsku pomoć usled postojanja izvesnih tegoba od strane 
respiratornog sistema, a kliničku sliku kod obolelih su karakterisali 
zapušenost odnosno curenje iz nosa, gušobolja, kašalj, a neki od 
obolelih su imali i znatno povišenu telesnu temperaturu. Slična 
situacija je zabeležena i u ostatku zemlje, ali sve ove tegobe nisu 
uzrokovane virusom gripa.

- S obzirom da je prisustvo virusa gripa sada već dokazano, istina, u 
malom broju slučajeva, početak novog školskog polugodišta i vraćanje 
dece u kolektive, izuzetno će pogodovati širenju ovog virusa, u prvom 
redu u školskim i predškolskim ustanovama, kako među decom, tako i među 
zaposlenima. Nakon ovoga, povećani broj obolelih će se registrovati i u 
ostatku populacije. Ovako je svake godine, te se upravo iz ovog razloga 
najveći broj obolelih i registruje u mesecu februaru. Da li će broj 
obolelih biti toliko veliki da će se moći govoriti i o epidemiji, to za 
sada ne može da se predvidi. Proglašenje eventualne epidemije, u svakom 
slučaju, ne bi trebalo da izazove bilo kakvu zabrinutost, jer bi 
postojanje epidemije govorilo samo o velikom broju obolelih, ali ne i o 
tome da je reč o pojavi nekog novog soja virusa gripa koji bi dovodio do 
nastanka teže kliničke slike, jer do sada, među cirkulišućim virusima, 
nije dokazano prisustvo jednog takvog novog virusa - dodaje dr Bohucki.

Grip nije bezazleno oboljenje, a moguć je i nastanak veoma ozbiljnih 
komplikacija koje zahtevaju hospitalizaciju. I pored svih savremenih 
preduzetih mera lečenja, svake godine beleže se i smrtni slučajevi od 
tog oboljenja. U Srbiji  se već duži niz godina koristi vakcina 
„Vaxigrip" renomiranog svetskog proizvođača Sanofi-Pasteur, a ona je kao 
takva besplatna za sve građane uzrasta preko 65 godina života, odnosno 
za sve mlađe osobe koja imaju neko hronično oboljenje. Vakcina pruža 
zaštitu protiv tri virusa gripa: tip A H1N1, tip A H3N2 i tip B. S 
obzirom na do sada izolovane viruse, vakcina protiv gripa i tokom sezone 
2018. - 2019. godina pruža zaštitu od ovog oboljenja, ali tek nakon dve 
do tri nedelje po njenom primanju.

Održavanje higijene ključno, vakcina dodatno štiti

Češće provetravanje prostorija, pravilna higijena ruku, izbegavanje 
kontakata sa bolesnima, nošenje zaštitnih maski od strane obolelih, samo 
su neke od tzv. nespecifičnih mera zaštite, koje daju izvesne, ali u 
glavnom ograničene rezultate u prevenciji od gripa. S obzirom da su 
prispele količine vakcina do sada već gotovo u potpunosti utrošene, svim 
građanima koji nisu imunizovani ostaju na raspolaganju navedena opšta 
preventivna sredstva i postupci, koja pružaju izvesnu zaštitu kada je 
reč i o bilo kojoj drugoj kapljičnoj infekciji. Za potrebe zdravstvenih 
ustanova na teritoriji Severnobačkog okruga, tokom oktobra, 
distribuirano je 5.650 doza vakcina „Vaxigrip". Već tokom novembra, 
celokupna količina vakcina namenjena za Dom zdravlja Mali Iđoš je 
utrošena, da bi do kraja decembra u ambulantama Doma zdravlja Subotica i 
Bačka Topola, ostala do sada rekordno mala količina vakcine, što svakako 
govori o visokoj svesti sugrađana, kada je reč o zaštiti od gripa.

A. Šiška
 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se