Slobodan
31-01-2019
0

 

U prethodnih godinu dana aplikacija pomoću koje funkcioniše sistem 
elektronskog recepta doživela je više izmena, sistem je unapređen i 
otklonjeni su neki nedostaci koji su se javljali u početnoj fazi 
primene.

- "Apoteka Subotica" je od samog početka aktivno učestvovala u 
usavršavanju ovog sistema i bila u stalnoj komunikaciji kako sa timom za 
eRecept iz Ministarstva zdravlja, tako i sa lekarima subotičkog Doma 
zdravlja, kako bi svi korisnici na primarnom nivou zdravstvene zaštite 
bili što pre obučeni i pripremljeni da mogu pacijentu da pruže dovoljno 
informacija i kvalitetnu uslugu, jer se radilo o velikoj novini u odnosu 
na to kako je do tada funkcionisalo propisivanje lekova i realizacija 
recepata - objašnjava mr ph Jelena Pavlović, i PR "Apoteke Subotica".

Mogućnost da lekar propiše obnovljivu terapiju i da lek podižu u apoteci 
samo uz zdravstvenu knjižicu, na najmanje dva i najviše šest meseci, još 
uvek imaju samo pacijenti koji pate od hroničnih oboljenja 
(hipertenzija, bolesti srca, dijabetes.), mada je u najavi potpuni 
prelazak na elektronski recept za sve pacijente, ne samo za hronične 
bolesnike, i to bi moglo da počne već u martu ove godine.

- Period u kojem može da se podigne eRecept je i dalje 7 dana pre i 7 
dana posle od dana propisivanja, jer je u tom periodu dostupan u 
elektronskom kartonu pacijenta. Upotreba eRecepta donela je nesporne 
benefite svima i lekarima, i farmaceutima, a pre svega pacijentima. 
Lekari imaju više vremena da se posvete hitnim slučajevima, farmaceuti 
da više vremena odvoje za konsultacije sa pacijentom jer je postupak 
izdavanja leka skraćen i pojednostavljen, a pacijenti su dobili veliku 
uštedu na vremenu jer ne čekaju svakog meseca da dobiju papirni recept, 
osećaju se komfornije i usluga koja im se pruža je kvalitetnija. Ovo je 
naročito značajno za starije ososbe i osobe koje otežano kreću - kaže 
Pavlović.A. Šiška


Komentari

Napravi NalogPrijavi se