Slobodan
11-01-2019
0

Stoga je tokom 2017. i 2018. Preduzeće Park Palić investiralo preko 200 miliona dinara obezbeđenih kroz republičke i pokrajinske projekte za adaptaciju, uređenja i izgradnju sa ciljem da infrastrukturu podignu na viši nivo i spremno dočekaju vrednu investiciju koja se stidljivo najavljivala dugi niz godina.

„Sve što je urađeno u protekle dve godine, radili smo po zadatku Master plana i jednog i drugog. Vi znate da imamo Master plan usvojen 2006. godine koji je i dalje važi jer je priznat od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija a rađeno je i prema Programu razvoja usvojenom 2015. godine. Oba dokumenta smatraju da sa jedne strane morate postojeću infrastrukturu dovesti na jedan visok nivo a sa druge strane, moramo započeti nove investicije.“ rekao je Nebojša Daraboš, direktor Park Palić.

Pored pomenute obnove postojeće turističke infrastrukture i početka realizacije zajedničke investicije Republike, Pokrajine i Grada, Master plan i Program razvoja turizma predviđaju i ulaganja privatnog sektora, što je za Palić u ovom trenutku veoma bitno.

„ Kako bi smo realizovali investicije privatnog sektora, mi smo morali mnogo toga da uradimo što je bilo u našoj moći. Nama je cilj da privučemo taj privani kapital koji je svugde u svetu nosilac razvoja turizma. Nadamo se da ćemo nakon svega uspeti da realizujemo nekoliko ozbiljnih privatnih investicija sa minimalno 150 soba, zdravstvenim i spa centrom i kanalima prodaje iza kojih stoje velike kompanije iz sfere turizma.“objašnjava Nebojša Daraboš, direktor Park Palić.

Na obali Palićkog jezera radilo se mnogo protekle dve godine, kako bi se promenio stari ambijent. Kako je istakla Ljubica Bertovićrukovodilac sektora za održavanje, investicije i razvoj u Park Paliću, prethodna i ova godina bila je ključna za Palić, stoga je pokrenuta obimna akcija izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije turističkih objekata, kako bi se realizovali dalji planovi za razvoj turizma i destinacije.

Gledano kroz prizmu sredstava sva tri nivoa vlasti, Letnja pozornica sa svim pratećim objektima je rekonstruisana i adaptirana, a investirano je preko 25,5 miliona dinara, uređen je Veliki park izgradnjom novih staza i opremanjem kao i rekonstrukcija istočnog krila Velike terase u iznosu od 77,7 miliona dinara, rekonstruisana je pešačka staza kod Peščane plaže za šta je izdvojeno 8,55 miliona dinara, izgrađen je Sudijski toranj za veslače u iznosu od 2 miliona dinara, dok je za prve dve faze rekonstrukcije mola na Muškom štrandu izdvojeno 12 miliona dinara dok je u rekonstrukciju Termalnog bazena uloženo 14 miliona dinara.

U toku su radovi na nastavku uređenja staza i mobilijara u Velikom parku za šta je izdvojeno 55 miliona dinara, a radi se i dalje na Letnjoj pozornici gde se trenutno rekonstruiše prostor garderobe namenjen izvođačima, što je neophodno za održavanje brojnih manifestacija.

Pored brojnih realizovanih investicija i radova i onih koji su u toku, Park Palić je pažnju posvetio i redovnom održavanju Turističkog centra sa ciljem da objekte i mobilijar ne prepuste zubu vremena i time uruše novu sliku Palića.

„Tokom godine mnogo smo radili i na održavanju i obnovi urbanog mobilijara i objekata poverenih na staranje. Možete da primetite da su rasveta, klupe, kante, dečja igrališta duž obale Lajoša Vermeša u Velikom parku ali i pored prometnih trasa sređeni i ofarbani tokom cele godine. Takođe, brojni objekti bili su pod konstantnim uređenjem kako bi  mogli da ih stavimo u funkciju i iskoristimo njihovu namenu. Tako smo ove godine imali na Paliću i  svečanu sednicu Vlade Republike Srbije zbog koje smo  dosta toga uradili na sređivanju Velike terase kako bi smo mogli organizovati ovako značajan događaj za nas.“ istakla je Ljubica Bertović, rukovodilac sektora za održavanje, investicije i razvoj u Park Paliću.

Za narednu godinu u planu je nastavak izgradnja staza duž obale Lajoša Vermeša ali i poslednja faza potpune rekonstrukcije mola na Muškom štrandu koji bi pored Letnje pozornice mogao da postane drugi objekat na Paliću za održavanje određenih manifestacija.

Palić se pokrenuo, laganim i stidljivim koracima polako skreće pažnju na sebe i menja uspavanu sliku koja ga je godinama obeležavala. Sa nastavkom investicija i završetkom Aqua parka, u novu 2019. godinu u Park Paliću ulaze se sa daleko većim optimizmom i boljim raspoloženjem, sa željom da godine stagnacije zamene sa godinama uspeha.

 


Komentari

Napravi NalogPrijavi se