Nedeljnik: NOVE SUBOTIČKE NOVINE  Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 8 Telefoni Direktor: (024) 553-529 Urednik: (024) 552-859 Redakcija: (024)  553-042 Marketing: (024) 553-914 Oglasno i prijem čitulja: (024) 553-805 IZDAVAČ : NOVE SUBOTIČKE NOVINE d.o.o. Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Subotica, Maksima Gorkog 8, Matični broj: 21255947, PIB: 109859609, Osnivač: Nina Mališanović, CIP : Štampa: Grafoprodukt d.o.o. Novi Sad, Desanke Maksimović 52. IMPRESUM : Direktor i glavni i odgovorni urednik : Vlado Tomić  (direktor@subotickenovine.rs) *Glavni urednik: Lazarela Marjanov (urednik@subotickenovine.rs) *Redakcija: Nada Harminc , Alana Šiška, Dejan Malagurski (foto-reporter) *Sportske strane priprema i uređuje: Nikola Stantić *Stalni spoljni saradnici: Nikola Stantić, Milenko Kosanović, Miodrag Radojčin, Milutin Mitrić, Jasna Tonković. *Tehnički urednik: Robert Kiš *Marketing: marketing@subotickenovine.rs

Napravi NalogPrijavi se