Nevena Đuran je skroz odličan učenik sedmog razreda OŠ „Jovan Mikić“, najmlađi je član redakcije Novih subotičkih novina i član ŽOK Subotica. Za nju kažu da je multitalentovana čto potvržuju uspesi sa raznih takmičenja. Iz srpskog je

Miona Petra Knežević je učenica osmog razreda OŠ „Kizur Ištvan“ i

Mateja Borojević je skroz odličan učenik sedmog razreda OŠ “Majšanski put” i član DžK “Spartak Subotica”.  Ima preko 50 medalja, najviše zlatnih. Skroz odličan


Napravi NalogPrijavi se