Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.08.2018. Subota
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Socijala
  Donacija romskim porodicama od UHCR-a, Ekumenske organizacije i Danskog saveta za izbeglice
  Raseljenim porodicama donirano devet miliona
  30.05.2017.

  Ove godine, 36 raseljenih porodica u Subotici su se našle u programu Pomoć interno raseljenim licima, kojim je obezbeđeno 9 miliona dinara, da bi te porodice popravile trošne kuće u kojima žive. Novac je obezbedila Ekumenska humanitarna organizacija, Danski savet za izbeglice i UNHCR, a Grad Subotica je uvrstio u program te donacije najsiromašnije porodice.

  5408_1.jpg

  U Subotici, prema zvaničnom popisu živi blizu 3000 Roma, a pridošlo je i 40 porodica koje su vraćene iz readmisije. To su uglavnom veoma siromašne porodice, izbegle sa Kosova i drugih krajeva, koje žele da se integrišu u subotičku sredinu, ali žive u teškim uslovima, pa im je dobro došla svaka pomoć sa strane.

  Stevan Nikolić, koordinator za inkluziju Roma u Subotici kaže, da u Subotici ima 2950 interno raseljenih Roma i 40 porodica koje su se vratile na osnovu sporazuma o readmisiji, a da je spas tih romskih porodica u obrazovanju.

  —Tih 40 povratničkih porodica, sa još 200 dece do 18 godina imaju najviše problema sa dokumentima, ne znaju dobro jezik sredine, a potrebno je da se dalje školuju. Ta deca čak nemaju ni zdravstvene knjižice, ni zdravstveni karton, često im ništa od tog nije rešeno. Bez finansijske pomoći ne mogu pobediti siromaštvo, a na terenu vidimo da je i „najsiromašniji Rom bar šest puta siromašniji od najsiromašnijeg „neroma“, kaže Nikolić.

  Siromašna romska porodica Hasime Hajrizi, sa šestoro dece, 1999. godine izbegla je iz Kosova polja u Suboticu. Do danas su živeli u trošnoj kući, bez šanse da je poprave. Nije imali donedavno ni kupatilo sa ispravnim instalacijama. Slavine su curile, sve je bilo u lošem stanju, električne instalacije, sanitarije, vodovod, pa se jedino može reći da su imali neki krov nad glavom. Sada im je to rešeno, dobili su građevinski materijal i popravili kupatilo, a srećni su što su se našli u programu pomoć interno raseljenim licima u Srbiji.

  Svoj dom je obnovila i porodica sa osam članova iz Novog sela i još 32 porodice, interno raseljenih sa Kosova i Metohije u Subotici i tri porodice koje žive u selu Bajmok.

  Ilija Đukanović, član Gradskog veća kaže, da je drugi put lokalna samouprava potpisala sporazum sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom.

  —Prošle godine pomoć je dobilo 33 porodice, ove 36 porodica. Uslov da dobiju pomoć donatora, jeste da porodice imaju svoje kuće, a komisija je dodelila sredstva najugroženijima.

  Koordinator projekta Ana Petrović kaže da je najviše pomoći bilo za poboljšanje sanitarnih uslova, obnovu kupatila,građevinski materijal za hidroizolaciju, podove, prozore, krov.

  —Subotica je tim novcem ove godine pomogla da 36 interno raseljenih romskih porodica sa Kosova, koji imaju svoje kuće, građevinskim materijalom poprave kuću i uslove za život svoje dece, kaže Nikolić.

  Državni sekretar Ivanišević je ukazao da su ove porodice primer, da usvojena Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji nije mrtvo slovo na papiru.

  —Vlada Srbije nije nikada imala dilemu oko pomoći ranjivim kategorijama stanovništva, a Subotica priprema lokalni akcioni plan, u skladu sa Strategijom, da realizuje integrisanje tih porodica u svoju sredinu, rekao je Ivanišević.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja