Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.08.2018. Subota
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Da li stižu upravnici stambenih zgrada?
  Stanari, spremite se!
  24.05.2017.

  Prvi profesionalni upravnici zgrada, kako se najavljuje, treba već u junu da dobiju licence, a skupštine stanara će morati da u zakonskom roku registruju zgradu kao pravno lice i opredele se da li će upravnika izabrati između sebe ili potražiti među „profesionalcima“. Ukoliko to ne učine dobiće – prinudnog upravnika!

  5380_1.jpg
  Stambene zgrade biće registrovane „firme“ u kojima će stanari
  morati veoma dobro da se slažu da bi one funkcionisale

  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je pravilnik na osnovu kojeg je predviđen početak obuke profesionalnih upravnika zgrada i kako je najavila pomoćnica ministarke građevinarstva Jovanka Atanacković, prvi među njima steći će licence već u junu. To će omogućiti otvaranje bar 20.000 novih radnih mesta i profesionalni upravnici će moći da zarade i mnogo više od prosečne plate ako budu održavali veći broj zgrada i stanova.

  „Ovom delatnošću mogu da se bave svi koji imaju najmanje srednju školu u trajanju od četiri godine, koji polože ispit i nisu osuđivani za neko krivično delo koje ih čini nedostojnim za vršenje te funkcije", rekla je Atanackovićka, dodajući da dosadašnja iskustva, sa firmama koje su se profesionalno bavile tim poslom u Srbiji, pokazuju da za održavanje dvadesetak zgrada može da se zaradi mesečna plata od oko 55.000 dinara. U Srbiji se cena za profesionalnog upravnika trenutno kreće između 200 i 350 dinara. Cenu će, kako naglašava pomoćnica ministarke, da odredi tržište tako da će ona verovatno biti i malo niža a usluga kvalitetnija.

  5380_2.jpg
  Kako će stanari po novom zakonu izaći na kraj sa obavezom održavanja?
  Sanacija krova u ulici Boška Vujića

  Obuku, u trajanju od tri nedelje, sprovodiće privredna komora Srbije i ona će najverovatnije stajati, iako to još nije definisamo, oko 30.000 dinara. Upravnici sa licencom moći će da budu zaposleni kod nekoga, da sami osnuju firmu ili da se uz minimalna ulaganja registruju kao preduzetnici i sami za sebe obavljaju taj posao.

  „Oni će kroz obuku morati da steknu određena pravna znanja po pitanju zgrade, da se upoznaju sa Zakonom o stanovanju, nauče neke karakteristike zgrada, administrativne i finansijske aspekte upravljanja zgradom, ali i da nauče veštinu komunikacije. Cilj ministarstva i vlade je da u zgradama bude sloge i razumevanja kako bi postigli ciljeve, a to je da nam sve zgrade budu bezbedne i da naš život bude lepši u tim zgradama“, istakla je pomoćnica ministarke Zorane Mihajlović. Ona je podsetila da su neke zemlje u okruženju uvele profesinalno upravljanje kao obavezno, dok je kod nas to na dobrovoljnom principu, što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom.

  Ko ne izabere sam – dobija prinudnu upravu!

  U zgradama koje ni na koji način ne budu reagovale na ispunjavanje zakonskih obaveza, lokalna samouprava će po prijavi inspektora ili bilo kod vlasnika stana svojim rešenjem moći da imenuje prinudnog profesionalnog upravnika. „Taj prinudni deo stanari mogu da obustave kada se organizuju u skladu sa zakonom, što znači nađu upravnika između sebe ili angažuju nekog drugog profesionalnog upravnika“, navela je Jovanka Atanacković i naglasila da registar profesionalnih upravnika i registar stambenih zajednica treba da budu uspostavljeno do 1. januara 2018. godine, odnosno dvanaest meseci nakon stupanja na snagu Zakona o stanovanju.

  „Mi, evo, šest meseci pre tih rokova uspostavljamo registar profesionalnih upravnika, a radimo i na uspostavljanju registra stambenih zajednica koji se, takođe, očekuje polovinom ove godine odnosno u junu“, navela je Atanacković.Ona je dodala da će građani moći da prijave lokalnim samoupravama da su organizovani i dobiju matični broj i sve što je potrebno za normalno funkcionisanje zgrade.

  Usluge profesionalnih upravnika će, navode u Ministarstvu, biti dostupne 24 sata i to sedam dana u nedelji, tako da će stanari uvek moći da prijave bilo koji kvar u zgradi ili problem, na primer buke ili remećenja kućog reda. Kako će to funkcionisati, ostaje da se vidi, ali za sada na lokalnom nivou malo toga može da se kaže da je spremno za ovako značajne promene u životu stanara u kolektivnom stanovanju.

  Pomoć oko registracije

  Stanarima sigurno neće biti lako da ispune sve zakonske obaveze koje ih čekaju i da u relativno kratkom roku odluče koga će imenovati za upravnika. To mogu da učine među sobom, birajući nekoga od vlasnika stanova ili poslovnog prostora ili dosadašnjeg predsednika skupštine stanara, kaže Goran Bekonja, rukovodilac stanovanja u Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanizam i stanovanje, koje je krajem prošle godine formirano umesto dotadašnje Direkcije za izgradnju grada.

  „Zakon je donet krajem prošle godine, s tim da treba da se donesu i podzakonski akti koji će bliže odrediti primenu tog Zakona i to u roku od šest meseci posle njegovog usvajanja. Njih još uvek nema, ali nije isključeno da će biti doneti do kraja juna. Privredna komora Srbije će biti ta koja će uspostaviti i voditi registar profesionalnih upravnika, što znači da će organizovati kurseve i ispite za dobijanje licenci profesionalnih upravnika a zgrada će moći da se opredeli, kako je rečeno, da li će upravnik biti neko iz njenih redova ili profesionalni upravnik sa licencom“, kaže Goran Bekonja.

  Prelazak zgrade praktično u „firmu“ ili kolektiv značiće da će morati da se registruju kao takve i da dobiju između ostalog PIB (poreski identifiokacioni broj) i da otvore tekući račun. Kako će se u svemu tome snaći skupštine stanara?

  „Mi smo kao javno preduzeće zaduženi isključivo za održavanje stambenih zgrada i one će ubuduće, kao i do sada, moći da se opredele da li će nakon registrovanja ponovo sa nama zaključiti ugovor, ili će pronaći neku privatnu firmu koja se bavi takvom delatnošću, a sigurno će takvih biti u ponudi. Grad Subotica je već odredio lice koje će se baviti uvođenjem registra zgrada koji treba da počne da funkcioniše od 1. januara, dok će zgrade imati rok od šest meseci da se registruju. Mi ćemo stambenim zgradama koje su kod nas na održavanju, kao i svim budućim koje će to biti, pružiti svu tehničku pomoć u vezi registracije“, objašnjava Goran Bekonja.

  U Subotici je oko 80 odsto stambenih zgrada u režimu održavanja putem ugovora sa Javnim preduzećem, ali šta će biti sa onima koji ne budu mogli da se slože oko registracije, angažovanja upravnika, ili čak nemaju ni formiranu skupštinu stanara, jer niko neće da se prihvati takve funkcije?

  „Ukoliko se zgrada ne registruje kao pravno lice, nadležni u lokalnoj samoupravi mogu da pokrenu izbor prinudnog upravnika iz redova onih koji su za tu delatnost stekli licencu. U svakom slučaju, očekujemo da će održavanje stambenih zgrada nakon izbora upravnika funkcionisati bolje i efikasnije jer ćemo oko svih pitanja koja se tiču ovih poslova kao služba komunicirati preko njega, što će omogućiti brže dogovaranje i rešavanje tekućih problema“, naglasio je Goran Bekonja.

  Šta je sporno u Zakonu?

  U pitanju su ovlašćenja upravnika stambenih zgrada, počev od toga da li će imati pravo radi određenih provera bez naloga da ulaze u privatne stanove, „love“ podstanare i prijavljuju ih poreskoj i komunalnoj policiji, pa do prijava stanara zbog „narušavanja reda“ ukoliko u hodnicima ostavljaju bicikle ili kolica za bebe?

  „Zakon je preterano restriktivan i strog i daje prevelika ovlašćenja upravniku. Upravnik vodi evidenciju ko živi u kom stanu i to javlja državnom registru i otkriva podstanare da bi se naplatio porez od 20 odsto. To je posao poreskih inspektora, ne treba upravnik da špijunira i prijavljuje ljude koji možda i ne naplaćuju kiriju, ali će morati da plaćaju porez. Po Ustavu, nema svako pravo da kontroliše gde ko živi jer registar o tome vodi MUP. Problem je i to što će svaki stanar morati da dozvoli prolaz kroz stan zbog popravke u drugom stanu ili na fasadi zgrade. To je kršenje Ustava“ - kaže Zoran Alimpić, odbornik u Skupštini grada Beograda.

  Ništa manji problem neće biti što će nekome ko želi da nadzida stan saglasnost davati dve trećine stanara, a ne svi kao do sada. Takođe, ko tri puta ne dođe na sastanak skupštine stanara, gubi pravo da glasa. Ministarstvo ovakve primedbe negira i kaže da upravnik zgrade neće imati ovlašćenje da nadgleda ui kontroliše ko gde živi u zgradi, a vlasnici stanova imaće obavezu da upravniku daju podatke ko živi u stanu kako bi se znalo ko će da učestvuje u odlučivanju i ko će da snosi troškove održavanja.

  Nemaju upravnici zgrada obavezu da prijavljuju podstanare, već su vlasnici stana dužni da u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o zakupu o tome obaveste opštinsku poresku upravu. Napominju isto tako da Zakon ni u jednom delu ne krši ustavna prava građana, a da je sasvim normaln

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja