Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.08.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  U toku su radovi na održavanju saobraćajne infrastrukture
  Novi asfalt za ulice
  21.05.2017.

  Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje u okviru programa „Planske popravke kolovoza, pešačkih i biciklističkih staza“ odvojilo je 36 miliona dinara a za program „Rekonstrukcija saobraćajnica“ u 2017 godini 38 miliona dinara i ovi radovi biće realizovani u toku naredna dva meseca

  U okviru planskih popravki kolovoza, peđšačkih i biciklističkih staza prva sanirana lokacija je deo ulice Jo Lajoša u naselju Prozivka. U narednom periodu će se raditi popravke na većem broju lokacija na kojima su se pojavila značajnija oštećenja na putevima.

  5364_1.jpg
  Označavanje pešačkih prelaza radi se tehnikom hladne plastike 

  Sa rekonstrukcijom kolovoza krenulo se u Aleksandrovu u ulici Starine Novaka, koja je do sada kompletno završena, kao i Bregalnička ulica. Što se tiče Aleksandrova, u narednom periodu doći će na red i Vlasenička ulica, a u ponedeljak će početi radovi na presvlačenju novim slojem asfalta sportskih terena iza stadiona „Bratstvo“, što je preduslov za postavljanje tartan- podloge u narednom periodu. Tamo su devastirani sportski tereni za košarku, rukomet i mali fudbal, a nekada su postojali i za tenis, pa će ponovo moći da služe za rekreaciju građanima.

  U mesnoj zajednici Ker urađene su ulice Moravska, Kralja Zvonimira i Kolubarska uz groblje presvlačenjem novog sloja, u Novom gradu Slavonska i u Kertvarošu Vuka Mandušića i servisna saobraćajnica paralelna sa Petrinjskom i sa Segedinskim putem, dok je u Malom Bajmoku završen posao na Sivačkom putu.

  Sutra počinju radovi u Bajmoku, u ulicama Preradovićevoj i Vojvođanskoj, a u planu su još i Đure Daničića u Gatu kao i 300 metara Majšanskog puta u Železničkom naselju, od mosta do škole, u Novom selu Stevana Mokranjca takođe u dužini od 300 metara i u mesnoj zajednici Zorka Šabačka ulica. Ukupna dužina ulica koje će dobiti novi asfaltni sloj iznosi oko 5,5 kilometara!

  Sačinjen je i program nasipanja „bosih“ ulica tucanikom koji se oslanja na zahteve mesnih zajednica, tako da je u njemu deo Novog sela kod Jevrejskog groblja, a u mesnoj zajednici Peščara nasuta je ulica Eleka Benedeka.

  Farbanje se radi noću

  U toku su radovi i na „osvežavanju“ horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima – pešačkih prelaza i linija na kolovozima. Za njih je ove godine izdvojeno 11 miliona dinara. Posle mnogo godina, ovi poslovi ponovo se rade u noćnom satima, od 23 uveče do 6 ujutro, kako bi se izbeglo stvaranje saobraćajnih gužvi u toku dana. Na pešačke prelaze nanosi se takozvana „hladna plastika“ koja, kažu u Javnom preduzeću za puteve, urbanizam i stanovanje, ima garanciju za trajanje dve godine, dok ona za boju iznosi samo šest meseci. Ovaj posao trajaće još približno mesec dana, a do sada su središne linije uglavnom izvučene i radi se na pešačkim prelazima.

  Novina je da se u cilju bezbednosti dece u zonama škola označavaju stubovi javne rasvete reflektujućom crno-žutom bojom da bi se postigla bolja uočljivost pešačkog prelaza i u dnevnim uslovima. Ovo je do sada urađeno na tri mesta, a predviđeno je i na ostalim.

  Ono što će biti zanimljivo za bicikliste, ali i pešake koji ponekad ne mogu da razlikuju biciklističku od pešačke staze, jeste da će biciklistički putevi biti označeni crvenom bojom. Plan je da se sve biciklističke staze koje se nalaze na kolovozima u potpunosti prefarbaju u crveno, i na taj način vidljivo izdvoje, a van saobraćajnica da budu oivičene crvenom bojom. Predviđeno je da se na ovaj način obradi oko 6000 kvadrata biciklističkih staua, a za sada će se krenuti od raskrsnice kod „Patrije“ prema Đure Đakovića i u Štrosmajerovoj.

  Što se tiče lošeg stanja biciklističkih staza, u javnom preduzeću su toga svesni i predviđena su sredstva u okviruplanskih popravki, tako da će prvo da se radi staza kod „Lifke“ koja je prilično ruinirana i razmišlja se o delu staze prema Paliću, od ulice Partizanskih baza prema Pribojskoj ulici.

  Za bolje atarske puteve

  Jedna od novina koje predviđaju u Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanizam i stanovanje jeste da se problem atarskih puteva počne rešavati tako što će se uraditi njihova cementna stabilizacija. Reč je o tome da se, na osnovu projekta radova, sa materijalom koji se dodaje za podlogu doda cement što bi, uz polaganje bitumenske mase, učinilo ove saobraćajnice trajnim od dve do pet godina. Značajnu ulogu u svemu tome igra i cena ovako uređenih atarskih puteva, koja bi iznosila između 11 i 12 evra po kvadratnom metru.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja