Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 16.07.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Ljudi
  Razgovor sa Jelenom Vujačić, psihologom i psihoterapeutom u „Psihonovi”
  Šta se zapravo dešava u pubertetu?
  18.05.2017.

  Prilikom ulaska u pubertet se kod mladih, pored razvijanja sekundarnih polnih karakteristika, dešava se i jedna još mnogo značajnija promena, a ona se odnosi na razvoj i promene na nivou funkcionisanja nervnog sistema i sazrevanja određenih struktura mozga, naročito prefrontalnog korteksa, koji je zadužen za više kognitivne funkcije, kritičko mišljenje i procenu rizika. Takođe se u ovom periodu razvija i menja se struktura neuronskih mreža i njihovih spojeva tzv. sinapsi. Neuronski putevi koji se ne koriste lagano nestaju, dok se novi uspostavljaju i učvršćuju

  5358_1.jpg- Kod mladih u ovom periodu registrovana i značajno veća aktivnost dela mozga koji je zadužen za osećaj zadovoljstva i nagrade. Sve ove promene koje nastupaju sa sazrevanjem i ulaskom u pubertet, čine da se kod mladih veoma često javlja značajno manja aktivnost u oblastima koje nisu direktno vezane za zadovoljstvo ili nagradu, poput škole i svakodnevnih obaveza, veća potreba za snom, često impulsivno i prenaglašeno emotivno reagovanje, neregistrovanje poruka koje im šalju roditelji, sklonost ulasku u rizična ponašanja, usled nedovoljno razvijenog centra za kritičku procenu rizika i naglašeno aktivnog centra za traženjem zadovoljstva i nagrade. - kaže Jelena Vujačić.

  5358_2.jpg
   Jelena Vujačić

  Kakve se promene kod dece dešavaju prilikom ulaska u pubertet?

  - Svakako je jedna od najvažnijih lekcija koju mladi u ovom periodu uče izazivanje i testiranje granica, te se u ovim godinama najčešće javljaju i prva eksperimentisanja sa alkoholom, cigaretama, ponekad i narkoticima, kao i testiranje novostečene seksualne uloge kroz stupanje u prve intimne i seksualne kontakte. Promene koje nastupaju sa pubertetom i adolescencijom su temeljne i ne ostavljaju niti jedan aspekt fizičkog ili psihičkog života tinejdžera nedodirnutim i nepromenjenim. Ovako velika promena svakako nije niti mala niti laka, naročito u periodima značajno izmeštenih porodičnih i društvenih vrednosti, kao i labilne strukture porodice, koja je i sama danas stavljena pred velike izazove opstanka i funkcionisanja.

  Na šta bi roditelji trebalo da obrate pažnju?

  5358_3.jpg- Pošto je za period puberteta i adolescencije veoma karakterističan značajno opadajući uticaj roditelja i značajan porast uticaja vršnjačke grupe, u kojoj pubertetlija i adolescent pokušava da bude prihvaćen i potvrđen, veoma je važno da roditelji prihvate promene koje se prirodno dešavaju i da budu fleksibilni u pravcu menjanja dotadašnjih pravila. Veoma rigidna i nefleksibilna porodična struktura i pravila u ovom periodu, mogu da vode ka porastu sukoba i tenzije između roditelja koji i dalje rigidno pokušavaju da očuvaju svoju poziciju apsolutnog autoriteta i osobe koja izričito postavlja pravila, sa druge strane mladog buntovnika, kojem je u ovom periodu “sveti zadatak” testiranje granica i rušenje autoriteta sa dotadašnjih pijadestala. Kvalitetan odnos sa detetom koje stasava u pubertetliju svakako treba da se gradi od najranijeg perioda, a u nastupajućim promenama roditelji treba da se trude da održavaju suptilan balans između pozicije autoriteta, koji i dalje treba da postavlja granice i norme ponašanja unutar porodičnog sistema. A sa druge strane da omogući pubertetliji sve veći stepen slobode i fleksibilnija pravila, pošto je to promena koja prirodno mora da se desi. Veoma je važno i da se kvalitet emocionalne veze između roditelja i deteta i dalje maksimalno neguje. Iako će pubertetlija u ovom periodu značajno manje vremena početi da provodi sa roditeljima, a sve više sa pripadnicima vršnjačkih grupa, veoma je važno da deca sve vreme osete da su roditelji tu za sve što im zatreba i da imaju poverenja u njih i slobodu da otvoreno razgovaraju o svim važnim temama. Koliko je intenzivna potreba za emotivnim odvajanjem od roditelja Ii emancipacijom, toliko pubertetlija ili adolescent i dalje istovremeno imaju značajnu potrebu za podrškom i razumevanjem roditelja ili staratelja, te često ova nastojanja znaju da budu konfliktna i veoma zbunjujuća za blisku okolinu.

  Koji su najčešći problemi prolaska kroz pubertet?

  5358_4.jpg- U ovom periodu postoji i značajno veći rizik od ulaska u određena problemska ponašanja ili pojavu emotivnih tegoba. Mogući problemi koji se mogu javiti su brojni. Najčešće i gotovo po pravilu se javljaju burni konflikti sa roditeljima i autoritetima. Ti konflikti često budu praćeni sa osećajem besa, ogorčenosti, prezira i osećaja nepravde kod adolescenta, dok ispod površine tih osećanja najčešće tinjaju i veliki osećaj usamljenosti, neshvaćenosti, potrebe za prihvatanjem i podrškom, tuge i sl. Poslednjih godina su među mladima kroz moderne muzičke i estetske trendove, često bile negovane i značajno prisutne vrednosti poput naglašene emotivnosti, mizantropije, stidljivosti, introvertnosti, često depresije i samopovređivenja. Trebalo bi znati da ponašanja koja su dominantna u ovom period imaju tendenciju da se zadrže i ponavljaju u kasnijim životnim fazama usled promene i plastičnosti na nivou nervnog sistema. Otuda problemska i rizična ponašanja, prekomenrna upotreba alkohola ili psihoaktivnih supstanci mogu biti usvojeni kao oblik ponašanja, koji će i kasnije imati tendenciju da se ponavlja. Sa druge strane, ta plastičnost nervnog sistema, tinejdžerima u ovom period omogućuje da sa lakoćom počnu sa učenjem nekog stranog jezika, sviranjem gitare ili nekog muzičkog instrumenta, sa pisanjem, poezijom, novim hobijem ili sl. Kako će adolescent u ovom periodu emotivno da reaguje i na koji način će da prebrodi ovu veliku promenu zavisiće najviše od osobina ličnosti, emotivne stabilnosti i adekvatne podrške bliske okoline. Ukoliko tinejdžer od ranije ima značajnu količinu neobrađenih emocionalnih sadržaja, nestabilnu ili povodljivu strukturu ličnosti, slabije razvijeno samopouzdanje ili konfliktne odnose sa članovima porodice i bliže okoline, veća je verovatnoća da će i period sazrevanja doneti veće izazove i veće rizike od pojave ozbiljnijih oblika problemskog ponašanja ili emotivne teškoće. Ovaj problem je veoma važno blagovremeno prepoznati i obratiti se psihologu ili psihoterapeutu, koji će na veoma nežan i efikasan način blagovremeno moći da pomognu adolescentu i njegovoj porodici u prevazilaženju nastale krize. Psiholog ili psihoterapeut mogu da bude veoma značajna podrška, ne samo u situacijama kada nastupe problemi i svojevrsne krize, već i u situacijama kada želimo da poboljšamo kvalitet naših emocija, odnosa, našeg postignuća, funkcionisanja i života uopšte.

  L. Marjanov

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja