Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.08.2018. Subota
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Privreda
  ADVANCE SEED doo Subotica
  Saopštenje za javnost
  29.04.2017.

  Poštovani,

  Povodom čestih članaka koji se objavljuju u štampi i drugim lokalnim medijima i u kojima se kompanija ADVANCE SEED doo Subotica stavlja u negativan kontekst u vezi sa stečajnim postupkom koji se vodi nad lokalnom kompanijom Agroseme panonija ad Subotica, u kojima se uvek okrivljuje između ostalih i kompanija Advance seed za učestvovanje u brojnim nepravilnostima u toku navedenog stečajnog postupka, ovim putem želimo da istaknemo da je kompanija ADVANCE SEED doo Subotica, stečajni i izlučni poverilac u gore pomenutom stečajnom postupku, te shodno navedenom statusu ima pravo i obavezu da zaštiti svoje potraživanje nastalo u toku poslovnog odnosa sa Agroseme panonija ad pre otvaranja stečaja, kao i da zaštiti svoju imovunu stečenu na zakonit način u izvršnom postupku koji se vodio takođe u cilju namirenja poverilaca navedenog akcionarskog društva, pre otvaranja stečaja, i to pred Osnovnim sudom u Subotici u predmetu broj I 1263/2012, a u kom postupku je kompanija ADVANCE SEED kupila imovinu Agroseme panonije koja se prodavala na javnoj prodaji.

  5283_1.jpgSa tim u vezi, želimo da apostrofiramo da se kompanija Advance seed ne nalazi u vlasničkoj strukturi- niti je na bilo koji način povezana sa stečajnim dužnikom Agro seme panonijom ad u stečaju, iz kog razloga nema nikakakve obaveze prema zaposlenima u navedenom društvu, već je naprotiv u istom statusu sa zaposlenima kao stečajni poverilac, a sve imajući u vidu da postoji uslovno potraživanje kompanije Advance seed doo Subotica prema Agro seme panonija, na ime sekundarne poreske obaveze, i to baš na ime neplaćenih poreza i doprinosa za zaposlene pre otvaranja stečaja a koje obaveze su bile isključivo obaveze stečajnog dužnika t.j. AD Agroseme panonija i za koje je kompanija Advance seed Rešenjem poreske uprave – filijala Subotica zadužena za iznos od 22.404.262,28 dinara.

  Inače ADVANCE SEED je kompanija sa stranim ulagačem koja posluje na teritoriji Republike Srbije više od 10 godina, i koja zapošljava preko 30 stalnih radnika, kao i više od 100 sezonskih radnika, uredno izmirujući sve svoje obaveze, kako prema dobavljačima tako i prema državi Srbiji.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja