Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.07.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Ljudi
  U Omladinskom klubu „Skladište
  Šta je to politika?
  23.04.2017.

  Aprilski Filozofski klub „Novi surferi" na temu „Šta je politika?" održan je 11. aprila, u Omladinskom klubu „Skladište“ Fondacije „Danilo Kiš", a tribinu je vodio Boris Čegar, profesor filozofije

  Filozofski klub „Novi surferi" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.

  5258_1.jpg

  Organizator Filozofskog kluba „Novi surferi" je Fondacija „Danilo Kiš".

  Politika u najširem smislu označava aktivnost kroz koju ljudi stvaraju, čuvaju, sprovode ili menjaju pravila po kojima žive. Kao takva, označava prvenstveno društvenu aktivnost, koja je s jedne strane bitno vezana uz postojanje različitosti i konflikata, a s druge strane spremnosti na kompromis i konsenzus. Politika je i proces i metod sticanja i održavanja podrške javnosti, poruka je aprilskog Filozofskog kluba „Novi surferi, koji je razgovarao u Sladištu Fondacije „Danilo Kiš" na temu „Šta je politika”.

  Klasični politički mislioci, (Heraklit) smatraju da zakone (politički sistem) treba braniti žešće nego gradske zidine. Sokrat smatra da je politika kao javno delovanje, javni život, uzorno delovanje, obrazovanje mladih. Platon definiše, da državnik bi trebalo da misli kao vaspitač, a politika da bude deo obrazovanja. Aristotel ocenjuje da zakonodavac propisuje politički sistem, kao mudrac koji deluje za opšte dobro.

  Hobs kaže da je država kao Levijatan, politika kao posledica društvenog ugovora, a Mor da je utopija, društvo pravde i solidarnosti. Makijaveli u delu „Vladalac" da je politika kao tehnika osvajanja, održanja i uvećanja društvene moći. Svakako je aktuelna tema, posebno ovih dana, u vreme studentskih protesta u Srbiji i Subotici.

  Možda poneko iz ovog kratkog citata ponešto nauči, a oni koji su prisustvovali tribini Filozofskog kluba „Novi surferi" koju je vodio Boris Čegar, profesor filozofije, svakako su naučili mnogo više!

  Učenje dobre komunikacije

  Filozofski klub „Novi surferi" namenjen je onima koji žele da se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, steknu samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno. Organizator Filozofskog kluba „Novi surferi" je Fondacija „Danilo Kiš".

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja