Naslovna stranaMEDLAB Pionir - Medeno Srce
Danas je 01.05.2017. Ponedeljak
 
NAJNOVIJI BROJ
Novi broj
Godina I, Broj 9
  28. april 2017.

 
2_4.jpg
 

 

 

 
 
 
 
Ljudi
U Omladinskom klubu „Skladište
Šta je to politika?
23.04.2017.

Aprilski Filozofski klub „Novi surferi" na temu „Šta je politika?" održan je 11. aprila, u Omladinskom klubu „Skladište“ Fondacije „Danilo Kiš", a tribinu je vodio Boris Čegar, profesor filozofije

Filozofski klub „Novi surferi" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.

5258_1.jpg

Organizator Filozofskog kluba „Novi surferi" je Fondacija „Danilo Kiš".

Politika u najširem smislu označava aktivnost kroz koju ljudi stvaraju, čuvaju, sprovode ili menjaju pravila po kojima žive. Kao takva, označava prvenstveno društvenu aktivnost, koja je s jedne strane bitno vezana uz postojanje različitosti i konflikata, a s druge strane spremnosti na kompromis i konsenzus. Politika je i proces i metod sticanja i održavanja podrške javnosti, poruka je aprilskog Filozofskog kluba „Novi surferi, koji je razgovarao u Sladištu Fondacije „Danilo Kiš" na temu „Šta je politika”.

Klasični politički mislioci, (Heraklit) smatraju da zakone (politički sistem) treba braniti žešće nego gradske zidine. Sokrat smatra da je politika kao javno delovanje, javni život, uzorno delovanje, obrazovanje mladih. Platon definiše, da državnik bi trebalo da misli kao vaspitač, a politika da bude deo obrazovanja. Aristotel ocenjuje da zakonodavac propisuje politički sistem, kao mudrac koji deluje za opšte dobro.

Hobs kaže da je država kao Levijatan, politika kao posledica društvenog ugovora, a Mor da je utopija, društvo pravde i solidarnosti. Makijaveli u delu „Vladalac" da je politika kao tehnika osvajanja, održanja i uvećanja društvene moći. Svakako je aktuelna tema, posebno ovih dana, u vreme studentskih protesta u Srbiji i Subotici.

Možda poneko iz ovog kratkog citata ponešto nauči, a oni koji su prisustvovali tribini Filozofskog kluba „Novi surferi" koju je vodio Boris Čegar, profesor filozofije, svakako su naučili mnogo više!

Učenje dobre komunikacije

Filozofski klub „Novi surferi" namenjen je onima koji žele da se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, steknu samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno. Organizator Filozofskog kluba „Novi surferi" je Fondacija „Danilo Kiš".

N.H.K.

Cenovnik Subotičkih Novina

Apoteka Subotica

4_22.jpg

Kuća zdravlja

4_20.jpg

Zoo Palić

NorDent

Suboticagas

Vojput

Dom zdravlja