Naslovna stranaMEDLAB Pionir - Medeno Srce
Danas je 01.05.2017. Ponedeljak
 
NAJNOVIJI BROJ
Novi broj
Godina I, Broj 9
  28. april 2017.

 
2_4.jpg
 

 

 

 
 
 
 
Grad
SUBJEKTIV
TEREZIJA
17.04.2017.

Piše Tomislav Vojnić

Znam šta će biti – svi će sad graknuti na mene. Jer - šta će nam, pored svega ostalog, i ta, da prostite, Marija Terezija, pa još i carica Austrugarske monarhije!?

Ipak, ima nekih razloga. Najpre to što će za neki dan, tačnije 13. maja pasti tristota godišnjica njenog rođenja, a onda i to da je naš vrli grad baš od nje kupio svoj status slobodnog kraljevskog grada, (jedno vreme čak i ime!), i da je od tada počeo nagli razvoj Subotice. Jeste da su naši preci to skupo platili, ali je zato grad dobio mnoge povlastice, između ostalog da sam ubira (i troši!) porez na svom području, pa se, kad se sve sabere i oduzme, ova transakcija isplatila. Mislim ja...

5235_1.jpgNo, nije u tome sav značaj M. Terezije. Bila je to carica koja sve do dana današnjeg važi kao izuzetno dobra organizatorka države i svih njenih ustanova, a posebno sistema obrazovanja, koji uz, mnoge promene doduše, u osnovi važi još i danas širom Evrope. Mislim tu na ono klasično – osnovna škola, srednja škola, gimnazija i fakultet.

Takav način organizovanja države nastavljen je i kasnije, razume se. Na primer, železničke stanice bile su arhitektonski tipizirane, kao i osnovne škole i mnoge druge državne ustanove. Sve se uredno popisivalo, pa su pored stanovništva detaljno obuhvatane i biljke, i životinje, što još uvek čini jedinu pouzdanu osnovu za mnoga poređenja između ovoga danas i onoga pre 200 i kusur godina.

Naravno, sve ovo što sam rekao vrlo je površno i suženo, ali nikako nije daleko od istine da mi ovde, makar i nesvesno, još uvek živimo neki samozatajni terezijanski život, što možda i nije tako loše imati u vidu ako smo se već odlučili za ulazak u Evropsku uniju. Ako smo?

S tim u vezi, ja ću ovde citirati jednu bunjevačku doskočicu koja se koristi kad se radi o nedoumicama, ili još bolje - dilemama: Ja ništa nisam rek’o, ja sam samo sam pit’o...

Vode

E, sad, nastavljajući u duhu prethodne teme, stižemo do intervjua mog drugara dr Lajoša Hovanja subotičkoj televiziji „K-23“. Lajoš je izuzetni poznavalac vodotokova na ovom (i malo širem) području, i onih nadzemnih, i podzemnih, i tekućih, i stajaćih... da sad ne ređam.

A tema intervjua bila je za nas veoma bitna – šta će biti s Jezerom Palić!

Pa se ispostavilo, kako dr Hovanj argumentovano tvrdi, da se struka, nažalost, gotovo nimalo nije pitala kad se grad naglo počeo širiti, pa su tako mnogi ranije zabeleženi pokazatelji o vodama u gradu i okolini jednostavno ignorisani, što je u kranjem rezultiralo silnim nevoljama s otpadnim vodama, prirodnim kanalima, pojavom bara gde ih ranije nije bilo, izgradnjom prečistača koji, iako najbolji u zemlji,više nije dovoljno efi kasan zbog ogromnog porasta potrošnje vode u gradu itd, itd...

Tako da, kao što ste videli u prošlom broju ovih novina, sudbina našeg Palića, tj. njegove vode, nije još uvek defnisana. Ideja ima više, a šta će se konkretno preduzeti, i kojim redom, nje sasvim jasno. Ako sam dobro shvatio dr Hovanja, često je mnogo bolje pustiti prirodu da radi sama i prilagoditi se tome, nego obrnuto, kako su nas (pogrešno) učili – da mi prirodu prilagodimo sebi. Da je – pobedimo! Oćeš bato, malo sutra!...

Ukratko, razvoja se ne treba odreći, ali on mora biti - održiv!...

Cenovnik Subotičkih Novina

Apoteka Subotica

4_22.jpg

Kuća zdravlja

4_20.jpg

Zoo Palić

NorDent

Suboticagas

Vojput

Dom zdravlja