Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.07.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Obrazovanje
  Razgovor sa Dijanom Mirković David, psihologom u OŠ „Kizur Ištvan”
  Među darovitim učenicima su i „buntovnici”
  12.02.2017.

  IOP 1 podrazumeva podršku koja se odnosi na prilagođavanje prostora i uslova u kojima se uči, prilagođavanje metoda rada, udžbenika i nastavnih sredstava, aktivnosti i njihov raspored kao i lica koja pružaju podršku. Po izmenjenom programu IOP2, planira se prilagođavanje opštih ishoda obrazovanja i vaspitanja, prilagođavanje posebnih standarda postignuća učenika u odnosu na propisane i prilagođavanje sadržaja za jedan, više ili za sve predmete, dok IOP3 predstavlja program za darovitu decu sa izuzetnim sposobnostima.

  4975_1.jpg

  - IOP3 predstavlja obogaćen i proširen program koji se primenjuje za učenike sa izuzetnim sposobnostima. IOP sa obogaćenim i proširenim programom obuhvata različite mere prilagođavanja i izmenu opštih i posebnih standarda koji će omogućiti napredovanje učenika u skladu sa njegovim izuzetnim sposobnostima. Kod nekih učenika izmena propisanih ishoda ili standarda može da obuhvati par oblasti ili predmeta (pr. društvene nauke ili fizika i matematika), dok kod drugih ona može da se odnosi na samo jednu oblastili predmet. - rekla je Dijana Mirković David, psiholog u OŠ ”Kizur Ištvan”

  Da li postoji obučeno nastavno osoblje za rad sa decom u IOP programu?

  4975_2.jpg
  Dijana Mirković David

  Ne postoji obučeno nastavno osoblje za rad sa talentovanim učenicima. U okviru Tima za pružanje dodatne podrške darovitom učeniku međusobno sarađuju: nastavnik razredne nastave, odnosno odeljenski starešina, predmetni nastavnik, stručni saradnik, roditelj, odnosno staratelj deteta, a u skladu sa potrebama deteta i pedagoški asistent, odnosno stručnjak van škole, na predlog roditelja, odnosno staratelja. Svaka karika Tima, dodatno se snalazi i organizuje oko pripremanja gradiva učeniku koje bi zadovoljilo i dalje stimulisalo njegove potencijale.

  Šta je merilo, uslov da neki učenik uđe u IOP3 program?

  Putanja donošenja odluka kada u odeljenju imamo učenicu ili učenika koji u nekom domenu, povremeno ili kontinuirano, postiže ili bi mogao da postigne rezultate koji su iznad nivoa opštih i posebnih standarda postignuća, nastavnik je dužan da planira i preduzme mere prilagođavanja i obogaćivanja programa koje će omogućiti da učenik ostvari napredak u skladu sa svojom darovitošću. Ukoliko se početnim prilagođavanjima i obogaćivanjem postigne očekivani napredak, nastavnik će te postupke integrisati u redovan rad (diferencirana nastva) i smatra se da su time ostvareni uslovi za puni razvoj kapaciteta učenika/ce. Ako početna prilagođavanja i obogaćivanja ne dovedu do očekivanih rezultata, nastavnik i Tim, pokreću postupak izrade pedagoškog profila i plana prilagođavanja, uz saglasnost i ako je moguće učešće roditelja/staratelja.

  Ukoliko se planom prilagođavanja postigne očekivani rezultat, nastavnik će postupke iz plana integrisati u redovan rad i smatra se da su time ostvareni uslovi za puni razvoj kapaciteta učenika/ ce. Važno je napomenuti da darovite učenike/ ce ne srećemo samo među onima koji postižu odličan uspeh i/ili natprosečne rezultate u nekom domenu, već i među neuspešnima (npr. „buntovnici“ koji ne prihvataju konvencionalne načine rada, „nezainteresovani“koji su često proglašavani za lenje, nezrelei sl.), veliki je izazov za nastavnika da prepozna darovitost i stvori uslove u kojima će ona moći da se iskaže i ostvari. Primer iz prakse je slučaj kada smo u školi imali dete u nižim razredima koji se ponašao isuviše dinamično, bio je hiperkinetičan, stalno je ulazio u neke konflikte, te je učiteljica tražila saradnju psihologa. Ispitivanjem inteligencije, utvrđeno je da dete ima predispoziciju za genijalnost, te se nastavni sadržaj usložnio što je doprinelo veću i kvalitetno usmerenu aktivaciju učenika što je rezultiralo njegovim smirivanjem, adekvatnim ponašanjem u školi i van nje kao i kvalitetnim osećanjem samopouzdanja.

  Da li postoji poseban program rada za učenike sa IOP3?

  Za donošenje IOP-a sa izmenjenim programom, odnosno prilagođenim posebnim standardima postignuća, stručni tim za inkluzivno obrazovanje pribavlja i mišljenje Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu i učeniku. Učenik koji stiče obrazovanje u toku primene IOP-a ocenjuje se prema IOP-u, a u skladu sa propisom o ocenjivanju učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Završni ispit, odnosno maturu polaže u skladu sa propisom o Programu završnog ispita, odnosno mature, uz neophodna prilagođavanja koja predlaže i obrazlaže Tim za pružanje podrške učeniku, a u skladu sa IOP-om.

  L. Marjanov

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja