Naslovna stranaMEDLAB Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.05.2017. Ponedeljak
 
NAJNOVIJI BROJ
Novi broj
Godina I, Broj 12
  19. maj 2017.

 
2_4.jpg
 

 

 

 
 
 
 
Komunalije
U toku javna nabavka za „Vodozahvat II”
Ostalo sedam ponuda
27.01.2017.

U okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada (SWUP), koji se sprovodi uz pomoć kredita od 11 miliona evra preuzetih od Evropske banke za obnovu i razvoj, izgradnja takozvane “fabrike čiste vode” koja se planira na “Vodozahvatu II”, jedan je od najvećih poslova u vrednosti od 4,5 miliona evra. To je “SWUP 3”, koji treba da omogući da i oni delovi Subotice, koji se još uvek snabdevaju neprerađenom vodom sa ovog vodozahvata, a to se pre svega odnosi na Palić i Radanovac, dobiju vodu za piće iz koje će biti odstranjeni arsen i gvožđe.

4911_1.jpg“U toku je drugi krug javne nabavke, u kojem je od devet ponuđača ostalo sedam i na čije ponude je EBRD dala saglasnost. Oni do 28. februara treba da podnesu ponude za ovaj krug, i pošto se u prvom radila tehnička analiza, sada će to biti i fi nansijska u smislu izgradnje i održavanja objekta za rok od 15 godina. Tu ulaze kako cena izgradnje tako i operativni troškovi”, kaže inženjer Čaba Šanta, direktor sektora za razvoj i investicije u Javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija”.

Na lokaciji iza “Rodića”, gde je “Vodozahvat II”, u okviru “fabrike vode” predviđaju se i crpna stanica, rezervoar i izgradnja dva nova bunara.

M R

Cenovnik Subotičkih Novina

Apoteka Subotica

4_22.jpg

Kuća zdravlja

4_20.jpg

Zoo Palić

NorDent

Suboticagas

Vojput

Dom zdravlja