Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.07.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  JKP „Vodovod i kanalizacija“ na početku godine
  Da li će sa vodom poteći i kilovati?
  17.01.2017.

  U 2017. godini među najvažnijim zadacima preduzeća biće pripreme za izgradnju nove „fabrike vode“ na Vodozahvatu II i uvođenje kanalizacije u naselju Palić. Jedno od pitanja je kako dugoročno rešiti snabdevanje vodom industrijske zone u Malom Bajmoku? Hoće li „Vodovod“ konačno početi da snabdeva elektrodistribuciju strujom?

  4873_1.jpg
  Đerđ Šugar: pred „Vodovodom“ su
  u 2017. godini značajni zadaci, prvi
  je izgradnja kanalizacije na Paliću

  Projekat za unapređenje vodnih sistema grada (SWUP), koji se već treću godinu realizuje na osnovu kredita od 13 miliona evra dobijenih od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), sa početkom 2017. godine ulazi u novu fazu. U ranijem periodu završeni su poslovi na Kolektorima Dva i Sedam i Centralnom magistralnom vodovodu, negde su već omogućena priključenja na sekundarnu kanalizaciju, kao u mesnoj zajednici „Novo selo“, dok se za neke novoizgrađene objekte još čeka upotrebna dozvola. Centralni magistralni vodovod obezbedio je na duže vreme nesmetano snabdevanje grada vodom i odgovarajuće pritiske u mreži.

  „Praktično smo povezali vodovodnu mrežu u prsten sa severne strane nedostajućim delom do južne strane i još nedostaje jedna mala deonica da se poveže sa krakom istok-zapad. Treći deo SWUP-a nam je u pripremi, a to je izgradnja fabrike vode, crpne stanice i rezervoara na Vodozahvatu II, na lokaciji iza „Rodića“. Četvrti deo će biti izgradnja dva nova bunara na tom mestu, taj posao je ugovoren i očekujemo od izvođača radova da se pojavi na terenu. U programu imamo još i završetak radova na Vodozahvatu I koji su veoma značajni, a sastoje se u zameni cevovoda između bunara i objekata za kondicioniranje vode. Posao je završen oko 80 odsto i postavljanjem novih, optičkih kablova, očekujemo mnogo bolje upravljanje ovim objektima“ – izlaže u dahu inženjer Čaba Šanta, direktor resora za investicije i razvoj u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“.

  Od 13 miliona evra, nastavlja Šanta, okončani su poslovi u vrednosti od 7,8 miliona i očekuje se da se sklope za još oko 4,5 miliona evra u okviru SWUP-a 3, i na taj način preostaće ušteđeno putem javnih nabavki oko milion evra, koji će biti iskorišćeni za neke druge radove.

  „U situaciji u kojoj je vodosnabdevanje, naravno, mogli bi i mnogo više da potrošimo na njegovo poboljšavanje, ali smatramo da su najvažniji povezi između objekata na Vodozahvatu I kao i zamena filtera u „fabrici vode“, kojima je garantni rok pri kraju. Čekamo izjašnjavanje banke da li ćemo sredstva realizovati u okviru postojećeg projekta ili ćemo pokrenuti novi. Što se tiče SWUP-a 3, za sada je u toku izbor izvođača radova, od devet prijavljenih u prvom krugu eliminisali smo dva kandidata i u druga faza konkursa sa ocenjivanjem treba da bude okončana 10.februara“, kaže inženjer Čaba Šanta.

  Industrijska zona i Palić

  U godini koja je za nama, „Vodovod“ je, zajedno sa izvođačem radova, novosadskim preduzećem „Graditelj NS“, uspešno završio postavljene zadatke a kada je reč o funkcionisanju sistema vodosnabdevanja i odvođenja otpadne vode nije bilo većih kvarova, ističe inženjer Đerđ Šugar, koji je nedavno preuzeo obavezu vršioca dužnosti Javnog komunalnog preduzeća.

  4873_2.jpg
  Čaba Šanta: konkurisaćemo za
  sredstva kod tri IPA programa

  „Najvažnije nam je da i u 2017. godini tako ostane, da ne dođe do ugrožavanja sistema i dovođenja u pitanje snabdevanje građana vodom. Da bi to postigli, svake godine moramo da izbušimo dva nova bunara na Vodozahvatu koji 80 odsto grada snabdeva vodom i dva da projektujemo za narednu godinu. To nam odnese već 22-23 miliona dinara od oko sto miliona, tako da mi sredstva za proširivanje mreže nemamo. A postoje zahtevi, najvažniji je da se za razvoj i priključenje novih korisnika u industrijskoj zoni u Malom Bajmoku obezbedi snabdevanje vodom. Postoje dva načina – ili da se sadašnji cevovodi zamene novima koji bi bili većeg kapaciteta, što bi bilo veoma skupo, ili da se izgradi jedno postrojenje za povećavanje pritiska kojim bi se snabdevala ta zona, što bi bilo ekonomičnije i tehnički prihvatljivije. Uradili smo tehničko rešenje i predložili Gradu da ga stavi u plan, i ova crpna stanica bi stajala 600.000 evra a u tu cenu je uračunato i obezbeđivanje kapaciteta na Vodozahvatu I za deo bunara namenjenih dugoročno za industriju. U sklopu projekta, našlo bi se i rešavanje snabdevanja vodom za Crveno selo gde bi izgradili rezervoar do 800 kubnih metara vode za stanovništvo“, kaže Đerđ Šugar.

  „Vodovod“ iz sopstvenih sredstava i nakon izgradnje kolektorske mreže ne može da ispoštuje obavezu preuzetu potpisivanjem kredita sa EBRD bankom da se o trošku investitora i grada izgradi sekundarna mreža, tako da za sada, i pored magistralnih vodova, u Železničkom naselju i na Makovoj sedmici mogu samo da maštaju o kanalizaciji, dok pet naselja na teritoriji Subotice još nema rešeno snabdevanje vodom za piće. Što se tiče Palića, zahvaljujući bespovratnoj donaciji nemačke KFW banke za razvoj biodiverziteta od 6,5 miliona evra, situacija će se već u 2017. znatno promeniti.

  „Paliću su, u cilju zaštite jezera zajedno sa Ludašem, namenjena ova sredstva a da bi se to postiglo neophodno je da se izgradi kanalizaciona mreža u naselju i sve otpadne vode sa Palića preusmere na gradski prečistač otpadne vode. Ovo nas očekuje odmah na početku godine, da se obave sve pripreme i povuku sredstva kako bi gradnja mogla da počne u julu ili avgustu, a uslov za to, koji zahteva banka, jeste da se najmanje 700 budućih korisnika kanalizacije na Paliću izjasni da su voljni da uvedu priključke u svoja domaćinstva. Kapacitet kanalizacione mreže, inače, biće oko 1400 priključaka. Iz ovih nepovratnih sredstava finansiraće se i pumpna stanica na Paliću za prebacivanje vode pošto ona ne može gravitaciono da stigne do prečistača, a sa postojećim gravitacionim vodom predviđeno je da se spoji negde iza „Rode“, objašnjava v.d. direktor Đerđ Šugar.

  A iz vode kilovati...

  Prilikom rekonstrukcije, ili bolje reći izgradnje novog gradskog prečistača otpadne vode, planirano je da se biogas koji nastaje u procesu prečišćavanja iskoristi za proizvodnju električne energije. Ne samo da bi kilovati dobijeni na taj način u velikoj meri podmirili potrebe postrojenja za strujom, nego bi višak mogao da se plasira u elektrodistributivnu mrežu i na taj način „Vodovod“ bi došao i do određene sopstvene zarade.

  „Ovo je pionirski poduhvat u Srbiji i mi smo pokrenuli u međuvremenu to pitanje priključenja našeg sistema za proizvodnju električne energije na distributivnu mrežu Elektroprivrede, ali smo zastali, jer uslov je upotrebna dozvola za prečistač koju još nemamo, iako je on u funkciji od 2010. godine“, kaže Čaba Šanta.

  Problem sa dobijanjem upotrebne dozvole nastao je zbog neophodnosti preparcelacije zemljišta na kojem je građen i, kako tvrdi, v.d. direktor Đerđ Šugar, sada je konačno pred rešenjem:

  „Tokom 2016. godine stvoreni su uslovi za to, jer smo od vlade dobili odgovor na zahtev za preparcelaciju, i očekujemo da će u ovoj godini konačno uslediti i upotrebna dozvola, već je krajem godine oformljena i komisija za tehnički prijem prečistača. Upotrebna dozvola za funkcionisanje uređaja nije značajna, ali je važna zbog niza drugih stvari, kao što je proizvodnja električne energije, a zatim i prilikom konkurisanja kod raznih fondova, jer se tako povećavaju mogućnosti da dobijemo nepovratna sredstva“, kaže Šugar.

  „Vodovod i kanalizacija“ za sada ima u vidu konkurisanje za tri IPA programa za prekograničnu saradnju, jedan sa Hrvatskom i dva sa Mađarskom. Oni su značajni jer se osim na poboljšanje energetske efikasnosti odnose i na rešavanje još nekih konkretnih pitanja koja su „bolne tačke“ svakodnevice Subotičana.

  „Osim programa poboljšanja pomenute energetske efikasnosti i tehnoloških promena na prečistaču, želja nam je da postavimo merače za atmosferske padavine na nekoliko lokacija kako bi mogli da načinimo model funkcionisanja kanalizacije kojim bi se smanjila izlivanja i zadržavanja vode prilikom intenzivnih padavina. Naši koncepcijski projekti su iz druge polovine 80-ih godina, kada je bilo dozvoljeno sve i svašta u pogledu izgradnje vodonepropusnih površina, što je znatno poremetilo sistem i mi praktično danas i ne znamo kako se on tačno ponaša. Treći program je izrada projekta za zacevljavanje dela otvorenog kanala Kolektora III kod Prozivke, i nadamo se ovim sredstvima da bi mogli da krenemo sa projektovanjem“, kaže Čaba Šanta.

  Saradnja

  „Veoma nam je značajna saradnja sa Budimpeštanskim vodovodom koju smo uspostavili u poslednje vreme koji je jedan od najznačajnijih i najboljih u Evropi. Tokom godinu i po dana oni nam pomažu kako u stručnom tako i tehničkom smislu bez bilo kakvih naknada ili interesa, i to nam veoma mnogo znači i ova saradnja će se i dalje razvijati“, napominje v.d. direktora Đerđ Šugar.

  Voda neće poskupeti!

  „Tokom 2017. godine neće doći do poskupljenja vode, a to znači da mi u sopstvenoj režiji nećemo graditi mrežu osim ako ne dobijemo sredstva iz pokrajinskih ili gradskih fondova. Kada bi se ovaj način finansiranja poboljšao, mogli bi da računamo da malo primetnije dolazi do novih priključenja bilo na kanalizaciju ili vodovod. Imamo za to projekata pripremljenih u vrednosti od milijardu dinara, ali ne možemo da ih realizujemo“, kaže Čaba Šanta.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja