Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.08.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Zbog čega se odlaže rok izgradnje Regionalne deponije?
  Do cilja kroz lavirint paragrafa
  15.12.2016.

  Radovi na deponiji trebalo je da budu okončani do kraja oktobra, ali zbog promene zakonskih propisa odužio se period obezbeđenja građevinske dozvole zbog nepostojanja propisa koji definišu sadržaj tehničke dokumentacije neophodne za građevinsku dozvolu, u periodu od dva-tri meseca. Osim toga, usaglašavanje oko opreme za postrojenje za razvrstavanje otpada sa izvođačem radova potrajalo je nekoliko meseci. Ovi i drugi razlozi presudiće da Delegacija Evropske unije odobri produženje roka

  4739_1.jpg
  Andrea Kikić

  Izgradnja Regionalne deponije između Bikova i Oroma, za koju su sredstva najvećim delom obezbeđena bespovratno od Evropske unije, počela je sredinom 2015. godine, i ovo je prvi veliki projekat takve vrste u Srbiji. Preduzeće „Regionalna deponija“ osnovano je 2008. godine, i od tada je u pripremi dokumentacije prošlo kroz lavirint zakonskih propisa čije savladavanje zahteva (ne)očekivano dugo vreme, ne računajući česte izmene i dopune zakona u ovoj oblasti, posle kojih je ostajalo jedino da se sa papirologijom krene ispočetka. Jer, Evropska unija, da bi odobrila toliko značajna sredstva, od oko 15 miliona evra, tražila je da sve bude do tančina usaglašeno.

  Konačno, posle sprovedenog takođe složenog i vremenski zahtevnog postupka javne nabavke, angažovan je izvođač radova, konzorcijum od tri firme, jedne italijanske, „Ibi“, i dve domaće, „Set“ iz Šapca, i „Instal inženjering“ iz Novog Sada, i izgradnja je počela u julu prošle godine.

  „Oni su trebali do kraja oktobra da završe radove, da bi posle toga usledila tri meseca test-perioda, dakle, do 28. januara 2017. Ali prema proceni nadzora, građevinski radovi i opremanje kompleksa mogu se okončati krajem aprila naredne godine. Reč je o opremanju postrojenja za separaciju otpada koje se planira do kraja marta, kada i završetak upravne zgrade, a zatim do sredine aprila infrastruktura i kompostilište do kraja tog meseca. Nakon toga treba dva-tri meseca računati za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom i dozvole za početak probnog rada, tako da računamo da će prve količine otpada na Regionalnu deponiju stići krajem jula, kada se planira početak probnog rada“, kaže Andrea Kikić, direktorica Javnog preduzeća „Regionalna deponija“.

  Šta je, konkretno, dovelo do toga da se pomera rok za završetak izgradnje Regionalne deponije?

  „Prvobitna dinamika bila je utvrđena po tada važećim propisima, po kojima su izvođači radova trebali da glavni projekat, neophodan za građevinsku dozvolu, usaglase sa karakteristikama opreme koju će isporučiti. U međuvremenu, krajem 2014. godine, došlo je do promene u Zakonu o planiranju i izgradnji, prema kojem se umesto glavnog projekta izrađuje projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje, i tek nakon dvatri meseca od izmene zakona su doneti podzakonski akti, koji definišu sadržaj navedene tehničke dokumentacije. Bez podzakonskih akata dokumentacija za građevinsku dozvolu nije mogla da se izradi, a dodatni razlog za sporiju pripremu tehničke dokumentacije je proistekao iz zakonske obaveze da se tehnička dokumentacija izradi od strane projektantske kuće sa domaćom licencom, a ne od strane firme sa iskustvom, tako da produžetak rokova za radove ne znači njihovo kašnjenje, jer su u pitanju objektivni razlozi za kašnjenje“, objašnjava Andrea Kikić.

  Što se tiče opreme za postrojenje za separaciju, izvođač je nameravao da se prvobitna ponuda, od italijanskog proizvođača, zameni opremom proizvođača iz okruženja, što bi smanjilo troškove transporta, ali nije uspeo da dokaže da bi bila jednako kvalitetna te su se vratili prvobitnoj ponudi, a sve je ovo takođe zahtevalo nekoliko meseci. . Sada je deo postrojenja već isporučen, a deo se nalazi u javnim skladištima, na carini.

  Punim kapacitetom od 2019-te!

  Uporedo sa radovima na samoj deponiji, u toku je i podizanje transfer-stanica za otpad u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i „reciklažnih dvorišta“, koja su u novom Zakonu o upravljanju otpadom definisana kao Centri za upravljanje otpadom. Tamo su radovi mogli da se završe po prvobitnoj dinamici, ali bi ove transfer- stanice i centri stajali neupotrebljeni dok deponija ne proradi i zahtevali troškove nadzora i obezbeđenja istih.

  „Prilikom izrade nacrta finansijskog plana za 2017. godinu, za prvi period rada smo računali sa 70 odsto ukupne količine otpada iz regiona zbog toga jer usluga sakupljanja otpada još nije u potpunosti organizovana u čitavom regionu pa imamo neke opštine u kojima postoji samo delimično, a u nekima je uopšte nema. Prema sadašnjim planovima, u vrlo kratkom roku, u toku decembra ili u januaru treba da bude objavljena javna nabavka za autosmećare za potrebe javnih komunalnih preduzeća, a njena realizacija zahteva duži period s obzirom da je optimalni rok za isporuku vozila oko šest meseci. Znači, negde drugom polovinom 2017. godine javna preduzeća biće opremljena tako da mogu da prošire svoje usluge. A do tada će funkcionisati sa postojećom mehanizacijom i sa umanjenim kapacitetima. Mi računamo da će on moći da bude pun tek 2019. godine“, kaže direktorica Regionalne deponije Andrea Kikić.

  Preporuke Evropske unije, a i sama svrha izgradnje Regionalne deponije je da se najveći deo otpada reciklira, kompostira ili koristi u energetske svrhe, a samo mali deo odlaže. Kako će taj proces biti organizovan?

  „Što se tiče prikupljanja otpada, predviđen je sistem sa po dve posude za svako domaćinstvo, ali ne odmah na području čitavog regiona, nego u određenim delovima najpre gde se procenjuje da postoji veća količina reciklabilnog otpada. Uz napomenu da će unutar kompleksa Regionalne deponije raditi linija za separaciju koja će služiti i za izdvajanje reciklabilnog od mešanog otpada. Linija za separaciju otpada i kompostilište za tretman biorazgradivog otpada radiće od prvog dana. Do tada se opštinske odluke o upravljanju otpadom moraju usaglasiti sa novim konceptom upravljanja otpadom, da budu usvojene na skupštinama do jula naredne godine, kao i da se potpišu ugovori između Regionalne deponije i preduzeća nadležnih za prikupljanje otpada. Mi imamo predlog stimulacije za prikupljanje reciklabilnog otpada na taj način da njegova cena za javna preduzeća bude niža u odnosu na cenu mešanog otpada“, kaže Andrea Kikić.

  Bez penala zbog odlaganja roka!

  S obzirom na ugovor sa izvođačem radova, koji predviđa penale za svaki dan kašnjenja od 0,5 odsto od vrednosti ugovora, odnosno 10 odsto maksimalno, to nisu mali iznosi, da li postoji mogućnost da dođe do primene ove odredbe?

  „Ako uzmemo da je ugovor vredan 13,5 miliona evra bez troškova za nepredviđene radove, zaista su u pitanju značajni iznosi, ali kako sada stoji u izmeni programa poslovanja, u toku su pregovori sa finansijerom oko produženja roka i izvođači radova najverovatnije će dobiti produženje roka. Znači smatra se da nisu u kašnjenju nego da imaju pravo na produženje roka iz razloga koje sam navela, a to su komplikacije zbog izmene zakona, pa zatim drugi razlog koji se odnosi na projektovanje i komplikovanu proceduru u slučaju objekata ovakvog tipa gde učestvuje i strana firma, i kao treći razlog zato što je u pitanju prvi ovakav ugovor u Srbiji. Ovo je jako nezahvalan posao i teško je možda razumeti šta se dešava i zašto investicija ovako napreduje, ali sama činjenica da će Delegacija Evropske unije odobriti produženje roka ukazuje na ozbiljnost investicije i da je oni ne smatraju neuspešnom ili da su izvođači radova ili investitor nesposobni da je realizuju, nego da jednostavno ima objektivnih razloga zbog kojih je potreban duži period da bi se završila“.

  Da li će zbog odlaganja biti dodatnih troškova i kakvih i šta će biti sa zapošljavanjem radne snage na Regionalnoj deponiji, kada se ono planira?

  „Imaćemo dodatnih troškova u vidu plata za šest zaposlenih za period kada nećemo imati prihod sa tržišta, i još troškova za obezbeđivanje transfer stanica i reciklažnih dvorišta kada se završe, ali to ćemo tražiti od izvođača radova na Regionalnoj deponiji da nadoknadi. Što se tiče zapošljavanja, mi planiramo da prve nove zaposlene primimo u aprilu i to će biti manji broj onih koji će biti na rukovodećim funkcijama. Za njih će kraće obuke organizovati izvođači radova, a onda kasnije, mesec dana pre početka probnog rada, primaćeno one koji će raditi na transfer stanicama, transportu otpada, na kompleksu regionalne deponije na separaciji otpada i kompostilištu. U ovoj fazi računamo na ukupno 83 zaposlena, to je predlog, a ostaje još da se opštinske skupštine izjasne o ovom planu“, kaže Andrea Kikić. M. Radojčin

  Otpad kao roba na tržištu

  „Kada je reč o plasmanu selektiranog i reciklabilnog otpada, tržišni uslovi će odrediti kada će se i šta predati, jer za takav otpad kod nas postoji tržište, mada cena sekundarnih sirovina značajno varira i teško je sada reći kome ćemo predati plastiku ili neku drugu vrstu materijala. Opasni otpad, koji se nađe u komunalnom, izdvajaćemo, skladištiti i predavati operateru koji ima dozvolu za rukovanje sa njim. Za deo otpada koji se izdvoji na liniji za separaciju ali nije pogodan za reciklažu imamo mogućnost da plasiramo cementari u Beočinu koja će ga koristiti u energetske svrhe jer ima dozvolu za spaljivanje određenih vrsta otpada“, kaže Andrea Kikić.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja