Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.08.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Dragan Božinović, direktor Suboticagasa najavio, da je razvoj u tom JKP i dalje na prvom mestu
  Makaze za velike potrošače koji ne plaćaju gas!
  22.11.2016.

  •Eksplozija zahteva za besplatne priključke za gas •Do kraja godine za građane neće poskupeti gas • Milonska dugovanja nekih gubitaša i propalih preduzeća, nametnule poslovnu politiku „makaza” za velike potrošače - koji ne plaćaju gas •Politika razvoja i investicija i dalje prioritet „Suboticegasa”!

  4646_1.jpgDragan Božinović, direktor JKP „Suboticagas” najavio je moguću neto dobit tog preduzeća, koja bi u ovoj godini mogla iznositi i preko 70 miliona dinara, što je i povod razgovoru sa čelnikom tog najuspešnijeg JKP u Subotici, kojem je politika razvoja i investicija i u budućnosti - prioritet, iako u gradskoj kasi ostavlja više dobiti, nego druga javno-komunalna preduzeća!

  Kako ocenjujete poslovanje u ovoj godini, danas, kada je cena gasa značajno manja u odnosu na ranije godine?

  —Zvanični podaci kažu, da je za prvih devet meseci, uprkos višemesečnom padu cene gasa, došlo do značajnog uvećanja glavnih parametara iz bilansa uspeha i bilansa stanja. Ostvarena je neto dobit preduzeća u iznosu od preko 46 miliona dinara, značajno veća od planirane. Od tog iznosa, polovina ide osnivaču, u budžet grada Subotice, kao što je to učinjeno i prošle godine, kada smo izmirili svoje obaveze istog dana po dobijanju rešenja od strane skupštine grada. Bilans stanja i uspeha u Suboticagasu se sa velikim procentom tačnosti može izračunati u svakom momentu, mesečno i kumulativno mi u Suboticagasu to i činimo i ažurno izračunavamo za sopstvene potrebe, tako da u obračunskim periodima poslovanja nema iznenađenja. Predvidivost rezultata poslovanja u narednim mesecima time je olakšana, a može da je koriguje samo stepen očekivane hladnoće u budućem periodu što se svakako ne može predvideti, posebno kod ekstremnih klimatskih situacija. Prema sadašnjim parametrima, moguća dobit u poslovanju preduzeća na kraju godine mogla bi biti preko 70 miliona dinara. Na takav rezultat značajnu ulogu imalo je i opredeljenje, da raskinemo ugovor o snabdevanju sa nekim velikim potrošačima, koji nisu izmirivali svoje obaveze ni u prolongiranim rokovima. Ti potrošači su dugo vremena opterećivali poslovanje i likvidnost preduzeća. Nekoliko najproblematičnih, uglavnom već propalih firmi isključeno je sa gasovodne mreže i utužena su za dugovanja, jer kako se pokazalo, beznadežno je bilo očekivati da te firme stabilizuju svoje poslovanje. Takav pristup Suboticagasa prema velikim dužnicima pokazao se opravdanim po likvidnost i realizovani stepen naplate potraživanja. Tako u razmatranom periodu nenaplaćena potraživanja iznose oko 22 posto, u čemu su i nasleđena potraživanja iz ranijih godina, od pravnih lica koja su otišla u stečaj ili bankrot, ili se protiv njih još uvek vodi stečajni postupak. Nećete verovati, u taj procenat su uključena i milionska potraživanja duga od fabrike „29 Novembar”, za koji znamo da nikada neće biti naplaćen, ali prema računovodstvenim pravilima moraju se tako tretirati sve do zaključenja stečajnog postupka te i takvih firmi pred nadležnim sudom.

  Kakve su platiše građani Subotice prilikom izmirenja svojih računa za gas?

  —Trijaža potrošača se isprofilisila i stabilizovala. Preko 95 posto manjih i većih potrošača ažurno izmiruje svoje obaveze. Subotički potrošači gasa odgovorno izmiruju svoje račune, a tamo gde odeljenje Suboticagasa za potrošače oceni da ima mogućnost, takvim potrošačima se ugovaraju i reprogramirani uslovi plaćanja.

  Ovo su vrlo afirmativni podaci o rezultatu poslovanja. Kako objašnjavate neke pređašnje komentare sa skupštinske govornice Grada, da bi se u poslovanju preduzeća trebalo okrenuti politici takozvane „pozitivne 0”, što bi kao efekte i posledice donelo i manju cenu gasa?

  —Radi se o nepoznavanju ekonomije i nefunkcionisanju te privredne grane. U svakom slučaju došlo bi do ubrzanog narušavanja dostignutog nivao razvoja preduzeća. Poznato je da cenu gasa kod distributera određuje nadležna agencija za energetiku, a ne distributer. Agencija to čini na bazi većeg broja parametara, uvoznoj ceni gasa u određenom momentu koju utvrđuje zajednički sa Srbijagasom. Dobit je rezultat ukupnog poslovanja gde su globalni parametri svi prihodi i svi rashodi, što očigledno nije ista stvar. Hipotetički, i kada bi agencija bez uvažavanja kriterijuma uvozne cene gasa i smanjila cene potrošačima, to opet ne bi značilo da će dobit biti manja, jer ukupno poslovanje podjednako uslovljava i bilansna strana rashoda. Konkretnije, način kako i koliko domaćinski poslujete, koliki procenat ušteda ostvarite to će biti najuticajniji faktor za iskazivanje dobiti. Oko hipoteze šta će nam toliko isticana dobit u javnim preduzećima za koju se često i premijer afirmativno zalaže, naročito kod javnih preduzeća republičkog ranga, odgovor je jasan: iz čega se onda može planirati razvoj preduzeća, odakle investicije, ostvarenje tehnoloških vizija i godišnjih i srednjoročnih planova, ako ne iz dobiti? Drugi izvori, zakonski ne postoje! Amortizacija je namenjena obnavljanju postojećih resursa i imovine, a Suboticagas sigurno ne spada u grupu javno komunalnih preduzeća koji će taj deo poslovnih planova pokrivati iz budžeta grada, jer bi to u krajnoj liniji bilo opet na teret građana Subotice.

  Vidimo, zahtevi za besplatnim priključcima ne prestaju, iako je zima na pragu. Kakva je uopšte računica u takvom poslovnom pristupu?

  —Zahvaljujući upravo postojećoj ceni gasa, a svakako i besplatnom priključku, po kome smo prepoznatljivi kao distributeri, jedini u Srbiji sa takvom poslovnom politikom, ove godine smo doživeli eskploziju zahteva za uvođenje besplatnog priključka u Subotici. Do danas prijavilo se oko 230 potrošača za besplatni priključak i očekujemo i nove zahteve, iako je već premašen broj primljenih zahteva u odnosu na planirani. Već je uključeno preko 100 novih potrošača, a kod ostalih su radovi u toku, ili se čekaju priključenja i završetak unutrašnjih gasnih situacija. Ukoliko nije još pribavljena sva dokumentacija, uključujući građevisnku dozvolu. Poslednjih mesec dana priključenja idu nešto sporije, zbog žalbenog postupka u javnoj nabavci dveju ponuđača - potencijalnih izvođača građevinskih radova. To nas znatno usporava. Probleme prevazilazimo, a građani koji žele ubrzanije da dobiju priključke, mogu sami da angažuju licencirane izvođače tih radova, uz naš tehnički nadzor. Očekujemo da će se pravno administrativni problem rešiti do kraja meseca, a mi ćemo priključke izvoditi sve dok vremenske prilike to dozvoljavaju.

  Mnogi pitaju: zašto besplatno kad su priključci ranijih godina koštali po nekoliko hiljada maraka pa i evra?

  —Ulažemo u budućnost kolektiva, borba na tržištu energenata se zaoštrila, pa je logično da planiramo veći broj potrošača a time i potencijalno veće potrošnje gasa u narednom periodu. To je imperativ u poslovanju. Ako se to ne čini, stagnirate i nazadujete jer se manji broj potrošača svake godine isključuje sa gasovodne mreže, iz raznih razloga, pre svega zbog izmenjenih imovinskih odnosa kod vlasnika nekretnina, zbog promene korišćenja vrste energenta, ekonomsko socijalno i drugih razloga. Tu su i potrošači koje moramo da isključimo, jer smatraju da je gas socijalno dobro, koje se može besplatno koristiti. Treba imati u vidu da Suboticagas nije vlasnik tog dobra, nego njegov distributer. Stoga u buduće, besplatan priključak mora ostati poslovni brend preduzeća, a koji ima svoju cenu u tekućem poslovanju.

  Od čega najviše strahujete u poslovanju s obzirom da gas ipak nije bezazlen energent?

  —Ponajviše od nemara i grešaka raznoraznih izvođača građevinskih radova, koji rade na projektima vodosnabdevanja, električnih radova, kablovske mreže, optičkih kablova... Suočavamo se sa nepredviđenim havarijama i oštećenjima nekih gasovoda, iako se svim izvođačima dostavljaju pre početka radova komunalne saglasnosti, sa mikro lokacijskim uslovima pružanja gasovoda na svim nivoima. Osim direktne štete, zbog kidanja delova gasovodne mreže, u vidu iscurelog gasa i materijalnog oštećenja, posledice mogu biti mnogo veće. U tim slučajevima čitavi delovi grada mogu nepredviđeno vreme ostati bez gasa, posebno veći poslovni potrošači i proizvođači koji koriste gas kao energent.

  Hoće li vlast, u okviru stranačkih podela u javno komunalnim preduzećima, menjati direktore uspešnih preduzeća?

  —Ne ulazeći u motive takvih mogućnosti, smatram da je novi zakon o JKP od ove godine eksplicitno je jasan, a javne izjave Premijera i nadležne ministarke, koje su izneli u Subotici - nedvosmislene su. Verujem, da se neće iskakati iz tog konteksta zakona, naročito ne prema direktorima izabranim na javnom konkursu. Verujem da su ekonomski kriterijumi u poslovanju i razvoju javno komunalnog preduzeća značajniji u odnosu na mogućnost stranačkog udomljavanja. Uostalom, osnivač je uvek u mogućnosti da ponudi racionalne predloge i kadrovska rešenja za svako javno preduzeće u Subotici.

  Šta očekujete u narednom periodu, kakvi su planovi preduzeća?

  —Očekujem još jednu uspešnu poslovnu godinu. Pred kraj svake godine, očekujemo i uputstva i instrukcije osnivača oko redefinisanja statuta JKP, određivanje broja izvšnih direktora u njima i drugo. Najvažnije je da zakon što pre definiše ili limitira potrošnje u JKP u 2017. godini, što se odnosi i na broj zaposlenih i upustva oko investicija. Na bazi toga biće konkretizovan plan poslovanja za narednu godinu i trogodišnji plan čija izrada nije obavezna, po zakonu, ali jeste poželjna u okviru planova i vizija poslovanja.

  Da li je Suboticagas obezbedio dovoljno gasa za ovu grejnu sezonu i da li potrošači moraju da strahuju da li će gasa biti dovljno?

  —Apsolutno, građani su bezbedni oko snabdevanja. Potpisan je već i ugovor sa Srbijagasom, snabdevačem energenta, do 01. jula 2017. godine. Ugovorna cena je iskazana u dolarskoj protivvrednosti za sve distributere u Srbiji, po kursu na dan obračuna, a zavisni troškovi uvoznika su varijabilni. Sigurnost u snabdevanju je obezbeđena i za građane i za poslovne potrošače. Tokom budućih osam meseci preispitaćemo tržište gasa i da li će se isprofilisati i drugi možda jeftiniji ponuđači gasa iz uvoza. Neki ponuđači se već javljaju, a registrovani su u inostranstvu, ali za sada je njihov kredibilitet nejasan, naročito oko kapaciteta i sigurnosti isporuke.

  Kakva su vaša očekivanja oko poskupljenja gasa u narednom periodu?

  —Čitave prošle godine cene gasa su padale ili stagnirale na određenom nivou, to se nastavilo i ove godine, glavni uzrok su cene nafte i naftnih derivata na svetskom tržištu, koje su do tada imale isti trend. Cena gasa u Srbiji efektuira se zadrškom oko šest meseci u odnosu na promenu cene nafte. Svako povećanje cene nafte na svetskoj berzi odraziće se i na buduću cenu gasa. Prema tom kriterijumu, za očekivati je rast cene gasa. Imam nepotvrđenu infomraciju, da je Srbijagas koji prati te parametre, podneo zahtev agenciji za korekciju cena, za 12 posto - prema distributerima. Ako agencija to odobri, distributerima će tek za dva meseca od tog roka biti izračunate nove cene gasa za javno snabdevanje. One su različite za svakog distributera, što nema vezu sa planskom ili ostvarenom dobiti već se radi o svetskim tržišnim kriterijumima. Najrealnije je da će korekcija poskupljenje gasa za građane uslediti tek u prvom kvartalu naredne godine.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja