Naslovna stranaMEDLAB Pionir - Medeno Srce
Danas je 29.05.2017. Ponedeljak
 
NAJNOVIJI BROJ
Novi broj
Godina I, Broj 13
  26. maj 2017.

 
2_4.jpg
 

 

 

 
 
 
 
Obrazovanje
Na master studijama Građevinskog fakulteta više zainteresovanih studenata u odnosu na kapacitete fakulteta
Sve teže do zvanja arhitekte i licence za rad!
08.11.2016.

Na Građevinskom fakultetu u Subotici, u tekućoj školskoj godini, prvi put se prijavio veći broj studenata koji su aplicirali za master studije, u odnosu na kapacitet koji taj fakultet, prema akreditaciji, može da primi

Buduće generacije studenata Građevinskog fakulteta dobile su novi stimulans, činjenicom da je na master studijama tog fakulteta više zainteresovanih studenata u odnosu na kapacitete te visokoškolske ustanove, pa bi, prema rečima stručnjaka tog Fakulteta, trebalo da ostvaruju još bolje proseke, kako bi sebi obezbedili mesto na master studijama, bolji uspeh i isticanje tokom osnovnih studija.

4591_1.jpg
dr Viktorija Aladžić, šef katedre za arhitekturu i
urbanizam na Građevinskom fakultetu

Građevinski fakultet u Subotici je poslednjih godina stekao status jednog od najboljih fakulteta u obrazovanju i osposobljavanju budućih građevisnkih inženjera i doktora građevinarstva za naučno - istraživački rad. Program studiranja se odvija po Bolonjskoj deklaraciji, a na Fakultetu postoje četiri studijska modula: Konstrukcije, Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline, Saobraćajnice i relativno novi modul, koji je uveden pre 3 godine, Arhitektonsko inženjerstvo.

Zanimljivo je, da je prvi put na Građevinskom fakultetu, prema akreditacijama , više prijava za master studije.

—Na Građevinskom fakultetu imamo više studenata od broja predviđenog za upis, na osnovu akreditacija na master studijama, što je dobar stimulans budućim generacijama da se bore za proseke. Prvu godinu upisuje manje studenata od predviđenog broja, ali kod upisa za master je suprotna situacija, kaže dr Viktorija Aladžić, šef katedre za arhitekturu i urbanizam na Građevinskom fakultetu.

Kako studenti stiču zvanje arhitekte i licencu za rad, za „Subotičke novine”, objašnjava nam dr Viktorija Aladžić, šef katedre za arhitekturu i urbanizam.

— Kada studenti završe arhitektonsko inženjerstvo, ne dobijaju licencu odnosno diplomu kao arhitekte, već oni postaju građevinski inženjeri osnovnih ili master akademskih studija arhitektonskog inženjerstva. To znači da još uvek imaju dosta predmeta, koji su vezani za građevinske konstrukcije, ali su uvedeni predmeti koji ih obučavaju iz oblasti projetkovanja, da bi bili sposobni da projektuju neke manje zahtevne objekte. Danas se gradi i projektuje najviše stambenih objekata, ali je potrebno obučavati arhitekte da projektuju komplekse hotela, aerodrome i slično. Dobro je imati i profile inženjera, koji su osposobljeni za projekciju manje zahtevnih objekata, pri čemu će moći da vrše i statičke proračune i ostale neophodne stvari vezane za takve objekte, kaže Viktorija Aladžić.

Na pitanje koliko diploma kao i dodatak diplomi, koju student dobija po završetku studija, znači za njega i doprinosi zaposlenju, Viktorija odgovara:

— Po Bolonjskoj deklaraciji studiranja, izdaje se diploma na srpskom i engleskom jeziku, međutim pored diplome, student dobija i dodatak diplomi, u kome su navedeni svi predmeti i sve ocene, kao i opis svake pojedinačne ocene. Na taj način prilikom zapošljavanja, poslodavci automatski imaju uvid u rad i zalaganje studenta tokom studija.

Izložba studentskih radova iz arhitekture

Već po tradiciji Fakulteta i ove godine organizovana je izložba studenata, najboljih radova iz različitih predmeta u holu zgrade Fakulta.  Na izložbi se mogu videti izdvojeni radovi iz razvoja arhitekture, a cilj je da se predstave radovi kojima se obuhvata program svih predmeta vezanih za projektovanje.  Izložba talentovanih studenata doprinosi promociji Fakulteta i studijskih modula, a pruža mlađim studentima uvid u gradivo koje im predstoji.

M Zdravković

Cenovnik Subotičkih Novina

Apoteka Subotica

4_22.jpg

Kuća zdravlja

4_20.jpg

Zoo Palić

NorDent

Suboticagas

Vojput

Dom zdravlja