Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Obrazovanje
  Srpsko fi lozofsko društvo u saradnji sa Gimnazijom ,,Svetozar Marković” priredilo tribinu
  „Umetnost i istina”
  01.11.2016.

  U utorak, 25. oktobra, u subotičkoj Gimnaziji, u prepunom klubu 23, održana je tribina na temu: „Umetnost i istina“. Tribinu je priredilo Srpsko fi lozofsko društvo u saradnji sa Gimnazijom ,,Svetozar Marković” u Subotici.

  O umetnosti i istini govorili su: dr Una Popović, docent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dr Sreten Petrović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i dr Aleksandar Stevanović, predsednik Sekcije nastavnika fi lozofi je Beograda. Tribinu je organizovao i vodio Dragan Krstić, profesor fi lozofi je u Gimnaziji ,,Svetozar Marković” u Subotici.

  4562_1.jpg

  Organizator i voditelj tribine je predstavljajući goste naglasio da se petogodišnja uspešna saradnja Srpskog fi lozofskog društva i Gimnazije ,,Svetozar Marković” u Subotici ostvaruje zahvljujući, pre svega, predsedniku Društva, Slobodanu Kanjevcu, koji je posebno zainteresovan da se fi lozofska kultura širi u srednjim školama.

  U uvodnom obraćanju, gosti tribine su naglasili da je subotička estetička tribina ,,Dijalog” jedna od najstarijih fi lozofskih institucija u Srbiji, koja uspešno deluje već 24 godine. Takođe je rečeno da je estetička tribina ,,Dijalog” jedinstvena u našoj zemlji, sa koje se već skoro dve i po decenije subotičkim gimnazijalcima i drugim za estetiku zainteresovanim slušaocima, obraćaju naši najpoznatiji fi lozofi -estetičari, kritičari i umetnici.

  Subotička tribina ,,Dijalog”, prema mišljenju naših pomenutih istaknutih fi lozofa, sudeći po zainteresovanosti subotičkih gimnazijalca za probleme umetnosti i po svojim dobro promišljenim pitanjima upućenim gostima, ohrabruje i pokazuje da je moguće očuvati jezgro mladih ljudi koji su iskreno zainteresovani za umetnost, fi lozofi ju i nauku u atmosferi velike nezainteresovanosti današnjih tinejdžera za duhovne vrednosti.

  Profesor Krstić je povodom ovog događaja istakao: Kao organizator i koordinator ove tribine odlučio sam se za temu „Umetnost i istina“ zato što moji profesori književnosti, likovne i muzičke umetnosti, a izgleda da se i danas ništa bitno nije promenilo u našim školama, sudeći po načinu razmišljanja današnjih učenika, nisu pravili razliku između ,,istine umetnosti” i ,,istine u umetnosti”. Oni ne prihvataju stav po kojem istina umetnosti nije u saznanju istine u umetnosti, pa u u umetničkom delu kao bitno vide ono što je u stvari nebitno (motiv, ideja, biografski podaci umetnika, moralna, politička, ideološka poruka itd.), a pretpostavljam da i većina estetičara smatra da istina umetnosti nije u saznanju istine u umetnosti.

  Da li je istina umetnosti, tj.  umetnička istina u saglasnosti predstavljenog predmeta i stvarnosti, ili je umetnička istina tačno prenošenje umetnikove ideje, ili iskrenost, ili unutrašnja doslednost, ili sve ovo zajedno?  Ako umetničku istinu shvatimo kao ,,iskrenost”, da li to znači da je jedno delo istinito onda kada izražava ono što je umetnik odista osećao i mislio? Može li se reći da je istina umetničkog dela isto što i saglasnost sa njegovim ciljem i sredstvima? Zašto se prilikom dodeljivanja književnih, fi lmskih i drugih nagrada, često dešava da se za najbolji fi lm, ili najbolji roman proglasi delo koje to ne zaslužuje, a dela u kome je estetska vrednost ugrađena bolje i potpunije nego u nagrađenom delu ne dobijaju ni specijalna priznanja? Da li zato što veći deo žirija čine kritičari koji ne prihvataju stav da istina umetnosti nije u saznanju istine u umetnosti?  Ovo su samo neka od pitanja o kojima se diskutovalo na tribini sa gostima Gimnazije.

  Učenici su zadovoljni odgovorima koje su dobili od eminentnih gostiju, a gosti su bili, kako su sami istakli, oduševljeni disciplinom, pažnjom, zinteresovanošću, promišljenim pitanjima i erudicijom maturanata Subotičke gimnazije.

  B. Đorojević

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja