Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.07.2018. ?etvrtak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Socijala
  Tokom godine u Subotici pravo na socijalnu pomoć ostvari i do 4.000 porodica
  Pooštreni uslovi za korisnike
  21.09.2016.

  • Od početka godine, isplaćene su 794 jednokratne novčane pomoći, do kraja jula, prema evidenciji Centra za socijalni rad Grada Subotice.  
  • Do prava na korišćenje socijalne pomoći sve teže, tvrde građani!

  Tokom godine broj porodica koje ostvare pravo na novčanu socijalnu pomoć varira od 3.000 do 4.000. Novčanu socijalnu pomoć ostvaruju porodice u ograničenom i neograničenom trajanju u zavisnosti od broja radno sposobnih članova.

   4395_1.jpg

  U neograničenom trajanju novčanu socijalnu pomoć dobijaju porodice bez radno sposobnih članova, a preispitivanje ovog prava vrši se svake godine tokom maja meseca, tvrde u subotičkom Centru za socijalni rad.

  - Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti. Shodno tome, pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica ako nema drugih nepokretnosti osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara; ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti; ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po Zakonu o socijalnoj zaštiti u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć. To pravo ostvaruje i pojedinac, odnosno član porodice koji nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju. Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad, ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara. Izuzetno, pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica koji ne ispunjava uslove vezane za posedovanje nepokretnost iznad Zakonom propisane granice ako Centru za socijalni rad da saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti radi obezbeđenja namirenja potraživanja u visini valorizovanog iznosa isplaćene novčane socijalne pomoći - objašnjava Miroslava Bagavac, direktor Centra za socijalni rad Subotica.

  U julu isplaćena novčana pomoć za 2.858 korisnika

  Pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljska porodica imaju pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć. Ukupan broj korisnika kojima je isplaćena novčana socijalna pomoć u julu ove godine je 2.858, kažu u Centru za socijalni rad.

  - Pravo na jednokratnu pomoć imaju lica ili pojedinac koji se nalazi u stanju socijalne potrebe, odnosno u stanju teške materijalne situacije koju ne mogu samostalno prevazići. Od početka 2016.godine ukupan broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći, prema evidenciji Centra za socijalni rad Grada Subotice, je 794 i to zaključno sa julom 2016.godine. U neograničenom trajanju novčanu socijalnu pomoć dobijaju porodice bez radno sposobnih članova, odnosno porodice u kojima ima jednak ili veći broj radno nesposobnih lica, a preispitivanje ovog prava vrši se svake godine tokom maja , tvrde u subotičkom Centru za socijalni rad.

  Neka Rešenja stižu sporije

  Pojedini građani žale se na duže rokove stizanja Rešenja za utvrđivanje prava na socijalnu pomoć, koji su inače, šezdeset dana. U Centru kažu da je uglavnom razlog za takve situacije, prelazak na nov sistem obrade podataka, ali i smanjeni broj zaposlenih u toj ustanovi.

  - Od početka godine smo prešli na nov program "Integral" koji već više od godinu dana poseduju i uspešno koriste skoro svi Centri za socijalni rad u Srbiji. Od početka godine zaposleni su imali više modula obuke za rad na specijalizovanom programu za centre za socijalni rad, koji za ishod treba da ima ubrzanu izradu nalaza mišljenja, donošenja rešenja po zahtevu stranke, i celovitiju evidenciju o korisnicima kao i ažurnije praćenje rada na slučaju. Ukoliko se pojave slučajevi neažurnog postupanja zaposlenih nakon izvršene kontrole i uoče nepravilnosti i nedostaci, zaposleni će snositi posledice u skladu sa Zakonom o radu - objašnjavaju u Centru za socijalni rad.

  Kao još jedan aktuelan izazov u toj ustanovi, prema rečima nadležnih, pojavljuje se i situacija kako obezbediti unutrašnju i spoljnu koordinaciju i poštovanje standarda stručnog rada sa sve većim pritiskom broja korisnika i njihovim zahtevima za usluge, mere i intervencije socijalnog rada. Na to treba dodati smanjeni broj zaposlenih koji je nastao što prirodnim odlivom, odlaskom u penziju, ali i poštovanjem Uredbe zabrane zapošljavanja na njihovim radnim mestima.  A. Šiška Tokom godine u Subotici pravo na socijalnu pomoć ostvari i do 4.000 porodica

  Bez pomoći, nema ni povlastica za struju i vodu

  Većini građana kojima kasne Rešenja o pravu na korišćenje socijalne pomoći, problem predstavljaju i povlastice koje imaju za komunalije.  Praktično, bez Rešenja za socijalnu pomoć, ne mogu se ostvariti ni popusti, koji u tim slučajevima važe za račune za struju, vodovod, kanalizaciju i drugi. Građani tako, u proseku, imaju mesečno oko pet hiljada dodatnih, do tada "nepostojećih" troškova, koje moraju da plaćaju. Iz Centra za socijalni rad međutim kreću sa ubrzanijom procedurom, te bi i taj problem trebalo da bude rešen tokom ovih dana.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja