Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.08.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Razgovor s povodom: Andrea Kikić, direktorica „Regionalne deponije“
  Kako upravljati otpadom na nov način?
  15.09.2016.

  U toku je izgradnja Regionalne deponije u Subotici, transfer stanice grade se u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, a reciklažna dvorišta u Čoki, Novom Kneževcu i Malom Iđošu.  Kako će funkcionisati novi sistem upravljanja otpadom?

  Iako su pripreme trajale još od 2008. godine, kada je osnovano preduzeće „Regionalna deponija“, sama njena izgradnja počela je sredinom 2015. i do sada se odvija po planu. U toku je formiranje dve kasete tela deponije, linije za separaciju otpada koja će služiti za odvajanje njegovih korisnih komponenti, hale za privremeno odlaganje otpada, upravne zgrade, sistema za odvođenje vode iz tela deponije, prečistača i drugo. Na realizaciji ovog projekta, prvog takve vrste u Srbiji, angažovani su italijanska firma „Ibi“ u konzorcijumu sa domaćim izvođačima.

  4371_1.jpg
  Gradilište buduće Regionalne deponije

  Datum završetka Regionalne deponije predviđen je 28. januara 2017. godine, ali pominje se i mogućnost produžetka rokova?

  „Izvođači su nedavno tražili produženje roka a razlog je što su imali poteškoće prilikom izrade projekta za izvođenje radova jer u Srbiji tri firme imaju veliku licencu za projektovanje regionalnih deponije, od kojih je jedna u stečaju a dve rade za nas. Ovakvi sistemi do sada nisu izvođeni u Srbiji i u nedostatku iskustva projektovanje je išlo dosta teško. Odlaganje zvanično još nije odobreno, ali kod ovakvih objekata to nije nešto neuobičajeno i s obzirom na vrednost ugovora sa Evropskom unijom od nepunih 15 miliona evra bespovratnih sredstava, četiri meseca neće značiti mnogo“.

  4371_2.jpg
  Andrea Kikić

  Pripreme za novi način upravljanja otpadom iziskuju i nabavku opreme – između ostalog auto- smećara, posuda za selektivno prikupljanje otpada po domaćinstvima, upućivanje građana u način na koji se to radi i još mnogo toga?

  „Taj deo investicije, nabavka auto-smećara i posuda za potrebe Javnog komunalnog preduzeća je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.  Konkursna dokumentacija je pripremljena i očekuje se uskoro objavljivanje tendera, pa bi njena isporuka mogla uslediti do sredine naredne godine“.

  Deponija na probnom radu

  Ukoliko Deponija bude ipak završena na vreme i počne sa radom, šta će biti u međuvremenu, dok ne stigne sva ta oprema neophodna za uspostavljanje novog sistema upravljanja otpadom?

  „Mnogo toga treba da se uradi na pripremi za funkcionisanje jednog ovakvog sistema, ali Javno komunalno preduzeće već sada raspolaže prilično dobrom opremom, čiji jedan deo treba da se obnovi. U Subotici oko 95 odsto stanovnika ima uslugu odnošenja otpada, ali to nije slučaj u Bačkoj Topoli i Malom Iđošu i ostalim opštinama regiona, što znači da mi ovde možemo bez problema da krenemo sa radom i paralelno proširujemo uslugu i povećavamo količinu koja će se dopremati na Regionalnu deponiju.  Osnova svega je naš biznis-plan koji ćemo uskoro predstaviti osnivačima.  Njime se precizno definišu način upravljanja otpadom, operativni i troškovi amortizacije i broj zaposlenih.  Na osnovu toga došli smo do podatka o troškovima tretmana i odlaganja otpada, što znači da treba da se utvrdi i novi tarifni sistem, i usaglase opštinske odluke u vezi upravljanja otpadom. Plan je da ih skupštine usvoje do početka funkcionisanja sistema“.

  Da li će to znači nove, veće cene za uslugu odnošenja kućnog smeća, i koliko tretman otpada koji se uvodi može da utiče na troškove u odnosu na sadašnje?

  „O konkretnim iznosima još ne bih govorila jer prvo treba da se usaglasimo sa osnivačima koji su nadležni za utvrđivanje tarifnih sistema u komunalnim delatnostima, ali moram da naglasim da Javno komunalno preduzeće što se tiče otpada ima samo troškove njegovog prikupljanja i odlaganja bez posebnog tretmana. Ali, izgradnja sistema će podrazumevati odlaganje smeća u telo deponije koje ima nekoliko izolacionih slojeva i gde će se obavljati prečišćavanje ocedne vode, što je dodatni trošak. Indirektno, mi i sada plaćamo neadekvatno upravljanje otpadom jer opštine imaju troškove na uklanjaju divljih deponija a biće potrebna i velika sredstva za saniranje postojećih deponija, što će se dogoditi u narednoj fazi kada se otvori Regionalna deponija. Problem zagađenosti Palića, osnovano se smatra, takođe je delom rezultat neodgovarajućeg odlaganja otpada u Aleksandrovačku baru, iz koje zagađene procedne vode direktno dospevaju u jezero.

  Po zakonu, kada Regionalna deponija bude otvorena, ona će biti u probnom radu. Šta će to značiti i koliko dugo će trajati?

  „U pitanju je ozbiljna i kompleksna tehnološka celina koju Komisija za tehnički prijem verovatno neće preuzeti bez probnog rada, čiji je maksimalni rok od 12 meseci. U međuvremenu, obavljaće se ispitivanja i pratiti rad, pa ako se pokaže da je sve u redu, sačiniće se izveštaj neophodan za izdavanje upotrebne dozvole i obaviti tehnički prijem“.

  Preuzimaće se i opasni otpad

  Pojavile su se informacije da je Evropska unija, koja je i obezbedila najveći deo sredstava, promenila stav u odnosu na podizanje regionalnih deponija, jer treba da ih zameni primarna selekcija i reciklaža pre odlaganja?

  „Postoji hijerarhija u upravljanju otpadom, i na prvom mestu je upućivanje građana u to kako da u domaćinstvima stvaraju što manje otpada. Na drugom je njegova ponovna upotreba, u domaćinstvima ali i privredi, trećem reciklaža, na četvrtom korišćenje otpada u energetske svrhe a tek na petom i poslednjem mestu odlaganje.  Znači, odlagaće se samo ono što ne može da se iskoristi u energetske svrhe i ne može da se reciklira, prema tome, deponije su potrebne ali u Evropskoj uniji imaju sreću što one već postoje i što ne moraju da grade nove“.

  Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ ima u planu podizanje svog reciklažnog centra pored sadašnje Gradske deponije?  Kako će to ići jedno s drugim?

  „Svi ovi planovi su usaglašeni, a što se tiče Gradske deponije, kada bude otvorena Regionalna, ona treba da se zatvori i uradi projekat sanacije. Prikupljanje smeća ne samo u Subotici nego i u regionu će raditi javna komunalna preduzeća kao i do sada, svojom mehanizacijom, i oni će nama, ili transfer stanicama ako su im bliže, predavati otpad, svako vozilo će se meriti i na osnovu toga će im se fakturisati troškovi odlaganja i tretmana. Kada kažemo reciklažna dvorišta, to je prostor za preuzimanje kabastog i posebnog otpada, gde će građani moći da predaju istrošenu belu tehniku i građevinski otpad. Bolji izraz je „sabirni centar“, kako se navodi u izmenama Zakona o upravljanju otpadom od ove godine. Sabirni centri bi trebalo da budu na još nekoliko lokacija u gradu da bi bili pristupačni svim građanima. I u domaćinstvima nastaje izvesna količina opasnog otpada s kojim takođe treba nešto da se uradi pa će pored Regionalne deponije biti jedna hala za privremeno skladištenje ove vrste otpada koji će dolaziti iz sabirnih centara. Kada se sakupe veće količine, on će se uputiti na dalji tretman ili na odlaganje u postrojenja koja za to imaju dozvolu, ali kod nas će se odlagati i tretirati samo neopasni komunalni otpad“.

  Stanje na gradilištima

  „Na samoj Regionalnoj deponiji, gde su i najveće aktivnosti, iskopane su kasete u kojima će se odlagati otpad i treba da počne oblaganje izolacionim slojevima koji će štititi zemljište i podzemne vode od zagađenja. Od ostalih značajnih poslova gotovi su građevinski radovi na lagunama za prečišćavanje otpadnih voda, konstruktivni elementi velike hale za separaciju otpada, gradi se hala za skladištenje selektiranih i baliranih materijala, upravna zgrada, radionica za mehanizaciju i drugo. Iskopan je i bunar za snabdevanje kompleksa vodom. Izvedenost radova je blizu polovine, dolaze jesen i zima i oni će biti iskorišćeni za montažu opreme koja treba da stigne iz Italije.

  Transfer stanice grade se u Bačkoj Topoli, Kanjiži i Senti, a dinamika se odvija tim redom – u Bačkoj Topoli se najdalje otišlo, zatim u Kanjiži, dok je u Senti morao da bude izmešten deo magistralnog gasovoda a deo površine bio je nekadašnja deponija smeća pa je i ona izmeštena, izvršena je zamena tla. Od reciklažnih dvorišta – sabirnih centara, u Čoki je u najboljem stanju gotovosti, zatim u Novom Kneževcu a u Malom Iđošu planirano je da radovi počnu ove nedelje. Završetak izgradnje vodovodnih i kanalizacionih instalacija za transfer stanice i reciklažna dvorišta očekuje se u prvoj, najkasnije drugoj nedelji oktobra“, kaže Karolj Gergić, saradnik za investicije u „Regionalnoj deponiji“.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja