Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.07.2018. ?etvrtak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Socijala
  Udruženje ZaJedno i Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije održali stručnu tribinu
  Samozastupanje osoba sa intelektualnim poteškoćama
  04.07.2016.

  Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno" grada Subotice, u saradnji sa Asocijacijom za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda, održalo tribinu pod nazivom "Samozastupanje osoba sa intelektualnim poteškoćama u Subotici - značenje, mogućnosti i prepreke".  Istaknuto je da osobe sa intelektualnim poteškoćama i dalje imaju visok stepen diskriminacije.

  4080_1.jpgPrema nezvaničnim podacima, u Srbiji živi oko 3 odsto populacije sa različitim tipovima i varijatetima intelektualnih poteškoća, rečeno je između ostalog na Okruglom stolu u Plavoj sali Gradske kuće, koji predstavlja prvi korak u realizovanju projekta „Kroz samozastupanje do punije realizacije prava osoba sa invaliditetom u Srbiji".  

  Projekat koji zajednički realizuju Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno" grada Subotice i Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda (API) ima za cilj snaženje kapaciteta udruženja građana za formiranje grupa za samozastupanje i uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u aktivnu borbu za njihova prava i izgradnju njihovih kapaciteta za uticanje na relevantne lokalne i nacionalne politike u Srbiji tokom 24 meseca, počev od maja ove godine.

  Lakše ostvarivanje prava

  - Projekat je od velikog značaja za sve osobe sa invaliditetom, s obzirom da je učešće uzelo 8 gradova u Srbiji, među kojima je i Subotica. U naredne dve godine očekujemo da projekat postigne rezultat da se u što većem stepenu integrišu osobe sa invaliditetom, u cilju ostvarivanja svojih prava kroz samozastupanje.  Takođe očekujemo da grad Subotica, sa svojom lokalnom vlašću i nevladinim sektorom obezbedi formiranje samozastupničke Grupe koja će u punom kapacitetu ostvariti vidljivost i osnaživanje osoba sa invaliditetom na širem planu u lokalnoj sredini - objasnio je Dragan Lukić, predsednik API Srbije.

  Boban Petrović, koordinator Projekta istakao je govoreći o još uvek visokom stepenu diskriminacije ove grupe ljudi i da ono što im mahom preti je neka vrsta institucionalizacije.

  - Novi Zakon o zaštiti iz 2012.  godine, po prvi put predviđa da korisnici socijalne zaštite imaju određena prava koja su definisana zakonom, a pored ostalog i pravo da odlučuju o usluzi koju će koristiti. Osobe sa intelektualnim teškoćama spadaju u jednu od najdiskriminisanijih grupa zbog toga što oni praktično nikada nisu ni bili u situaciji da učestvuju u procesima donošenja odluka. Kroz ovaj projekat, ljudi bi trebalo da budu osnaženi za učešce u procesima donošenja odluka, čime bi se obezbedio i uslov da novi Zakon bude primenljiviji na pravi način i onako kako sam sebe i definiše - rekao je Petrović.

  Udruženje "Zajedno": Projekat će proći 10 učesnika

  U Udruženju za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno"kažu da je Projekat u kojem učestvuju bitan za njihove korisnike, jer će im pre svega pomoći u samoosnaživanju ličnosti i načinima da lakše samostalno izraze svoja prava i želje.

  - Projekat je namenjen našim članovima od 18 do 50 godina starosti, a baviće se osnaživanjem te ciljne grupe ljudi sa mentalnom ometenošću. Proći će ga oko desetak korisnika, a do kraja Projekta oni bi trebalo da nauče kako da u svoje ime iznose svoje stavove iz različitih oblasti života, potrebe kao i prava koja imaju.  Do sada su Udruženje, njihovi roditelji ili staratelji bili njihovi zastupnici u tim temama, a sada ćemo pokušati kroz ovaj Projekat da ih osnažimo, da se sami zastupaju u javnosti, porodicama, Udruženju, u institucijama u kojima borave, dakle da nema posrednika između zajednice i njih.  U odnosu na ostale osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom ometenošću su kategorija ljudi gde su unutar sebe više marginalizovani.  Na njih često gledamo i kao na decu, i često kažemo "roditelj, vaspitač, defektolog će reći šta njemu treba ", ali mnogi projekti koji su rađeni u Beogradu su pokazali da te osobe itekako znaju šta je njima potrebno, ali da im je pomoć potrebna mnogo više u smislu kako da svoje želje izraze - istakla je Vesna Gavrić iz Udruženja "Zajedno" .

  Projektom „Samozastupanje osoba sa intelektualnim poteškoćama u Subotici - značenje, mogućnosti i prepreke" po prvi put u Srbiji obezbeđena je sistemska podrška osobama sa intelektualnim teškoćama, kako bi mogli da govore o problemima koji utiču na njihov život i zagovaraju svoje stavove pred drugim društvenim grupama, donosiocima odluka, kao i pred društvom u celini.

  U Srbiji živi 3 odsto osoba sa mentalnim smetnjama

  U Srbiji od ukupnog broja stanovništva prema zvaničnim statistikama, ima oko 10 odsto ljudi sa nekim od oblika invaliditeta, od čega su oko 3 odsto osobe sa intelektualnim poteškoćama.  Stručnjaci i dalje ističu da osobe sa mentalnim smetnjama nisu deca, da odlično znaju šta žele ali da su im načini za izražavanje da to iskažu otežani. Iz tog razloga potrebna je još tešnja saradnja vladinog i nevladinog sektora koji se bavi ovom problematikom.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja