Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 20.08.2018. Ponedeljak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Komunalije
  Projekat unapređenja vodnih sistema grada
  Otvara se Lošinjska ulica, lakše kroz centar grada
  15.06.2016.

  U Lošinjskoj je završena vodovodna mreža, na Bajskom putu pripreme za priključenje na kanalizaciju, a od 1. avgusta počinju radovi na Vodozahvatu I. U toku je postupak javne nabavke za izgradnju „fabrike vode“ na Vodozahvatu II. Po završetku Projekta, grad treba da obezbedi sredstva za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže

  3996_1.jpg
  Lošinjska - od vikenda se otvara za saobraćaj

  Posle Kolektora VII i Centralnog magistralnog vodovoda, najbliža završetku je izgradnja Kolektora II, od koje je preostalo pored ostalog da se asfaltira desna strana trga žrtava fašizma i raskrsnica sa ulicom Matka Vukovića presvuče završnim slojem asfalta, a zatim urede i ulice duž Bajskog puta.

  „Na Trgu žrtava fašizma u toku su pripremni radovi za asfaltiranje i prema rečima izvođača, do 15. juna treba da bude nanesen završni sloj, otvori ulica za saobraćaj i normalizuje saobraćaj.  Završni sloj asfalta takođe će biti položen i na samu raskrsnicu sa ulicom Matka Vukovića. Paralelno s tim teku i određeni montažni radovi u ulicama Vareškoj, Stevana Filipovića, Petra Svačića i Vilmoša Harangozoa, reč je uglavnom o postavljanju slivnika.  To je dužina od oko 1500 metara ukupno koliko treba da se asfaltira i radovi će trajati od 15.  juna do 15. jula, pa se nakon Trga žrtava fašizma ekipa izvođača radova odmah seli tamo. Tako će Projekat unapređenja vodnih sistema grada u delu koji čini Kolektor II što se tiče asfaltiranja biti kompletiran“, kaže inženjer Goran Mijatović, rukovodilac Projekta ispred Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.

  Za građane koji stanuju na Bajskom putu i ulicama koje gravitiraju prema njemu završetkom Kolektora II stekli su se uslovi da dobiju priključke na kanalizaciju i posle višedecenijskog čekanja reše se septičkih jama.

  3996_2.jpg
  Goran Mijatović

  „Uporedo sa radovima, kao investitori angažovali smo se na pribavljanju dokumentacije radi tehničkog prijema i dobijanja upotrebne dozvole, tako da je za prvu fazu Kolektora II dobijena upotrebna dozvola i u toku su pripreme za ovo isto za drugu fazu. Na Bajskom putu najviše je građana koji su zainteresovani za uvođenje kanalizacije, a isto tako veliki broj iz ulice Vilmoša Harangozoa, ima ih ukupno oko tri stotine, i u „Vodovodu i kanalizaciji“ obavljaju se pripreme za potpisivanje ugovora sa njima, pa se može očekivati da priključci budu realizovani tokom druge polovine ove godine“, kaže Goran Mijatović.

  Lošinjska rasterećuje centar

  Od početka izgradnje poveza istočnog i zapadnog magistralnog cevovoda i zatvaranja Lošinjske ulice za saobraćaj, tranzit kroz centar grada osetno se povećao i stvorile su se saobraćajne gužve, ali već od ovog vikenda situacija će se znatno izmeniti na bolje, jer se nakon polaganja instalacija završava i asfaltiranje ulice.

  3996_3.jpg
  Trg žrtava fašizma dugo je bio gradilište

  „U Lošinjskoj ulici obavljeni su svi montažni radovi na povezu istočnog i zapadnog magistralnog cevovoda, uradili smo probu pritiska na kompletnom sistemu i ispitali kvalitet vode na uzorcima, što je i jedno i drugo pokazalo dobre rezultate. U prvoj etapi ovog poveza okončan je posao u ulici Otmara Majera i tom delu grada, a u Lošinjskoj su bili najsloženiji radovi s jedne strane zato što se ovde nalazi veliki broj instalacija pod zemljom, a s druge jer je u pitanju najniža tačka na našoj mreži, pa su montirana i tri velika šahta sa jednim muljnim ispustom. Prema dinamici radova, rok za završetak ovih radova je 21. juni ali izvođač 10. juna treba da otvori Lošinjsku ulicu za saobraćaj, čime će se smanjiti velike gužve u gradu a pogotovo na Senćanskom putu koje smo za ovo vreme imali“, kaže Goran Mijatović.

  Istovremeno, raščišćava se i gradilište u Balkanskoj ulici, u dužini od oko 70 metara, a posle toga mehanizacija se premešta na Senćanski put gde je ostalo da se trasa radova koji su obavljeni u ranijem periodu dovede u prvobitno stanje, što će potrajati desetak dana. U „Vodovodu“ očekuju da će završetkom ovih poslova najkasnije do 15. jula u potpunosti biti okončane prva i druga etapa Projekta za unapređenje vodnih sistema grada (Swup 1 i Swup 2), a u međuvremenu potpisan je ugovor i za narednu, koja se odnosi na rekonstrukcije na Vodozahvatu I, glavnom izvorištu za snabdevanje grada vodom za piće.

  Vodozahvat i nova „fabrika vode“

  Na Vodozahvatu I za otpremanje vode sa izvorišta još uvek služi stari azbestno-cementni vod, koji treba da bude zamenjen, i sada je nakon postupka javne nabavke potpisan ugovor o početku radova, koji će trajati narednih godinu dana.

  „Ovaj ugovor je potpisan pre desetak dana takođe sa preduzećem „Graditelj NS“ iz Novog Sada, koje je dalo najpovoljniju ponudu, i dobili smo neophodne garancije za dobro izvršenje posla pa očekujemo da preko našeg projekt-menadžera iz Austrije pismo o početku radova bude izdato na 1.avgust ove godine. Nakon toga počeće priprema gradilišta i nabavka materijala, a što se tiče samih radova treba reći da će biti urađena rekonstrukcija sabirnog bunarskog cevovoda na Vodozahvatu I i polaganje optičkih kablova u isti rov, što će poslužiti boljem upravljanju i praćenju važnih parametara u samim bunarima.  Takođe će se izvršiti rekonstrukcija potisnog voda iza pumpne stanice u dužini od 66 metara. Vrednost radova je nešto manja od 770.000 evra, dok je prema projektu bila planirana na milion evra, pa smo putem javne nabavke postigli znatnu uštedu“, kaže inženjer Goran Mijatović.

  U toku su i pripreme za realizaciju najobimnijeg i najskupljeg posla u okviru Projekta, a to je „fabrika vode“ na Vodozahvatu II, koja treba da omogući snabdevanje Palića i Radanovca kvalitetnom, prerađenom vodom za piće u kojoj su arsen i gvožđe kao štetne primese smanjeni na najmanju moguću meru.

  „Što se tiče Vodozahvata II, komisija imenovana od strane grada Subotica radi svoj posao i u toku je ocenjivanje ponuda sa tehničke strane, svih devet koje su pristigle tokom javne nabavke.  Svi ponuđači koji sa te strane zadovolje kriterijume, ući će u drugi krug i za mesec do mesec i po dana obaviće se finansijska procena ponuda. Nakon te evaluacije, kada se od banke dobije „zeleno svetlo“, biće potpisan ugovor, očekujemo da to bude početkom ili u toku jeseni, a trajanje projekta čija je vrednost nešto manja od 5 miliona evra predviđeno je na dve godine.  U prvoj godini pripremaće se tehnička dokumentacija – dakle, glavni projekat, građevinske dozvole i prijava radova, a u drugoj će uslediti i sami radovi na Vodozahvatu II. Oni će biti izvedeni po takozvanoj „žutoj fidik knjizi“, međunarodnim pravilima po kojima izvođač radi projektnotehničku dokumentaciju i gradi objekat, znači po sistemu „ključ u ruke“. Kada se potpiše ugovor, naša će biti obaveza, a takođe i gradskih struktura, pre svega Službe za građevinarstvo, da se izvođaču pruži neophodna podrška i na vreme dobije sve potrebne dozvole“, objašnjava Goran Mijatović.

  Sekundarna mreža

  Izgradnjom Vodozahvata II, međutim, neće biti u potpunosti okončan Projekat unapređenja vodnih sistema grada, jer ukoliko preostane sredstava preuzetih putem kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj, ona će se uložiti u još neke radove, za koje se proceni da su neophodni, a za koje već postoje i pripremljeni projekti. Međutim, prema ugovoru sa EBRD bankom, lokalna samouprava je preuzela obavezu da u narednim godinama izgradi sekundarnu kanalizacionu mrežu, i tako građanima na slivu Kolektora VII i Kolektora II pre svega omogući da ovu magistralnu mrežu i koriste, što je i prvenstveni cilj njene izgradnje.  Za to će biti potrebno obezbediti oko 13 do 13 miliona evra, kako se procenjuje. Što se tiče vodosnabdevanja, ono treba da bude realizovano za pet vangradskih naselja koja još nemaju snabdevanje gradskom vodom – Šupljak, Hajdukovo, Gornji i Donji Tavankut i Ljutovo, i ovaj zadatak treba grad da ispuni u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Vodovod i kanalizacija“.

  M.Radojčin

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja