Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.08.2018. Subota
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Socijala
  Snežana Marić, direktorka subotičke Filijale Republičkog fonda PIO
  Sa 15 godina staža, u starosnu penziju
  09.02.2016.

  Osim prestanka važenja radnih knjižica od početka godine, novina ima i oko sticanja uslova za starosne i prevremene penzije za muškarce i žene, a prema rečima Snežane Marić, direktorke subotičke Filijale republičkog Fonda PIO - novim sistemom bi do 2032.  godine trebalo da se izjednače uslovi za sticanje starosne penzije za muškarce i žene.

  3484_1.jpg
  Snežana Marić, direktorka subotičke filijale PIO

  Svi podaci iz radničkih knjižica su uneti u Centralne registre, pa od 1. januara ove godine, podnosioci zahteva sada imaju podatke za starosnu penziju i u PIO. Od 2016. godine, zahtev za starosnu penziju mogu da podnesu muškarci sa 65 godina starosti, koji su stekli 15 godina radnog staža, dok žene to mogu da učine sa 61. godinom starosti i takođe sa 15 godina staža. I prethodne 2015. godine muškarci su pod istim uslovima mogli da ostvare uslov za starosnu penziju, a tako će biti i narednih petnaestak godina, za njih se sve do 2032. godine, prema sadašnjem sistemu, neće menjati ni uslov za godine života, niti godine staža, odnosno svake naredne godine taj uslov ispunjavaju muškarci sa 65 godina života i 15 godina staža.

  3484_2.jpg


  Cilj: isti uslovi za žene i muškarce

  Žene su međutim prethodne 2015. godine sa 60 godina i 6 meseci i ostvarenim stažom od 15 godina mogle da se prijave za starosnu penziju. Godine staža se takođe ni za žene ne menjaju za starosnu penziju, sve do 2032.  godine - kao i muškarci dovoljno je da steknu 15 godina staža, ali se menjaju uslovi oko godina života.

  Od od 2016, godine, žene moraju imati 61 godinu života i 15 staža, a naredne 2017. godine imaju uslov sa još šest meseci života više, dok u 2018. godini mogu da steknu uslov sa 62 godine života. U 2019. godini mogu da se prijave za starosnu sa 62 godine i šest meseci, a 2020. godine sa 63 godine.

  -U 2021. godini uslov za starosnu penziju za žene je 63 godine i dva meseca, a 2022. godine 63 godine i četiri meseca. Zatim, do 2032. godine ženama se svake godine povećava još dva meseca više za sticanje uslova za starosnu penziju, tako da je cilj - da do 2032. godine i muškarci i žene pod istim uslovima, sa 65 godina i 15 godina staža podnose zahteve za starosnu penziju, objašnjava direktorka Snežana Marić, koja je na čelu subotičke Filijale PIO od decembra 2013.

  Prevremena starosna penzija

  Zahtev za prevremenu starosnu penziju, koja je uvedena od prošle godine, od ove 2016. godine mogu podneti muškarci sa 55 godina i osam meseci života i 40 godina staža, a žene sa 55 godina života i 37 godina staža.  —Prevremena starosna penzija se stiče u mlađoj dobi života, što je dobro, ali je otežavajuće što se trajno umanjuje, ali mnogo ljudi nema drugi izvor sredstava za život, pa je prinuđen da u takvim uslovima podnose zahtev za te penzije, uz umanjenje najviše za 20, 4 posto godišnje, odnosno mesečno za 0,34 posto, ističe Snežana Marić.

  Još do kraja prethodne 2015. godine, muškarci su sa 55 godina života i 40 godina staža imali pravo za prevremenu starosnu penziju, dok su žene morale da imaju 54 godine i 4 meseca života i 36 godina i 4 meseca staža.

  Do 2023. godine za muškarce ostaje isti uslov za prevremenu starosnu penziju od 40 godina staža, ali se godine života uvećavaju do 2021. godine za još po osam meseci, pa tako 2017. godine moraju imati 56 godina i četiri meseca, 2018. godine sa 57 godina stiču uslov, 2019. godine sa 57 godina i osam meseci stiču uslov, a 2020. godine sa 58 godina i četiri meseca. U 2021. godini sa 59 godina imaju uslov za prevremenu starosnu penziju, međutim u 2022. već sa 59 godina i šest meseci stiču uslov i 2023. godine sa 60 godina već imaju uslov, ukoliko su ostvarili i staž od 40 godina.

  Za žene je malo drugačija situacija.  Za prevremenu starosnu penziju od 2017. godine žene moraju imati 55 godina i 8 meseci života i 37 godina i 6 meseci staža. U 2018. godini sa 56 godina i 4 meseca života i 38 godina staža stiču prevremenu penziju, u 2019. godini sa 57 godina života i 38 godina i 6 meseci staža, u 2020. godini sa 57 godina i 8 meseci života i 39 godina staža, u 2021. godini žene sa 58 godina i 4 meseca života i 39 godina i 4 meseca staža, u 2022. godini sa 59 godina života i 39 godina i 8 meseci staža i u 2023. godini 59. godina i 6 meseci života i 4o godina staža, dakle isto koliko i muškarci, stiču uslov za prevremenu starosnu penziju.

  -Za prevremenu starosnu penziju umanjenja su trajna, a mesečno se kreću oko 0,34 posto a najveća godišnje iznose oko 20,4 posto, ali se ranije ostvaruje prevremena starosna penzija za sve one muškarce i žene koji su mnogo ranije počeli i da rade, dakle, sa manje godina života, da bi već u šezdesetoj ravnopravno stekli 40 godina staža, ističe direktorka Snežana Marić!

  Radne knjižice prevaziđene

  Od 1. januara radne knjižice prestaju da važe, ali mogu da se koriste i dalje kao javne isprave, a podaci iz njih mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, potvrdila nam je Snežana Marić, direktorka subotičke Filijale republičkog Fonda PIO

  —Poslodavci su već godinu ipo dana upoznati da će prestati da važe radne knjižice, svi podaci se evidentiraju u Centralnom registru, pa nema potrebe daljeg evidentiranja staža u radničke knjižice. Uplate doprinosa biće evidentirane preko M 4 obrazaca, koje firme moraju dostaviti, da se vidi kolike su zarade i doprinosi uplaćeni. Postoji mogućnost da sam podnosilac zahteva uplati doprinos, ukoliko ide u penziju, i to prema najnižoj osnovici za socijalno osiguranje, na koju se računa. Ukoliko do 30. aprila ne dostave M4 obrazac, šaljemo opomene a već dve godine i prekršajne prijave protiv poslodavaca, tako da smo prošle godine imali dva slučaja da su poslodavci kažnjeni, na osnovu prekršajnih prijava. Prošle godine smo uputili 777 opomena poslodavcima u Subotici, koji nisu dostavili M4 obrazac, mada to isto radi i fijala u Bačkoj Topoli. Prekršajne prijave ćemo i ove godine podnositi, a na ovaj način utičemo da poslodavci izvršavaju svoje obaveze, objašnjava Snežana Marić.

  N. H. Karanović

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja