Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.07.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Poljoprivreda
  Šandor Šomođi negira optužbe malih akcionara „Agrokombinata“
  Nisam poklanjao imovinu preduzeća
  29.12.2015.

  Nakon optužbi malih akcionara da je kao stečajni upravnik „Agrokombinata“ „poklonio“ imovinu preduzeća Šandor Šomođi, nedavno razrešen dužnosti stečajnog upravnika, je saopštio da su njihove tvrdnje neistinite.

  3317_1.jpg

  - „Agrokombinat“ je bio akcionarsko društvo, u kome su mali akcionari raspolagali sa 54 odsto, a država sa 46 odsto akcija.  Preduzeće je imalo svoje organe upravljanja, skupštinu akcionara, UO, direktora, a rezultat njihovog rada je doveo do otvaranja stečajnog postupka, do duga od pet miliona evra, neobrađene zemlje, uništene mehanizacije, do katastrofalnih uslova u stočarstvu, 600 zaposlenih kojima 19 meseci pre otvaranja stečaja nisu isplaćeni lični dohoci, doprinosi i druge obaveze. Kao stečajni upravnik sa svojim saradnicima organizovali smo proizvodnju, poorali zemlju i u kratkom periodu sistem je počeo da funkcioniše.  Upravo misleći i starajući se o imovini preduzeća nisam pristupio bankrotstvu iz razloga što u tom slučaju ni približno ne bi bili vraćeni dugovi, ne bi bili namireni poverioci i akcionarima ne bi pripalo ništa – kaže Šandor Šomođi.

  Šomođi tvrdi da je kao stečajni upravnik izradio predlog plana reorganizacije koji je u celosti prihvaćen, a njegov osnov bila je ratarska proizvodnja na 7.500 hektara obradivog zemljišta i razvoj svinjarstva sa ciljem da se nakon uspešnog spovođenja plana reorganizacije preduzeće vrati vlasnicima na upravljanje.

  - Počela je primena plana i počeli su se ostvarivati dobri rezultati prinosa, bez obzira što je mehanizacija bila uništena.  „Agrokombinat“ je počeo vraćati dugove. Iako nije bila moja zakonska obaveza redovno sam održavao kontakte sa predstavnicima malih akcionara i obaveštavao ih o svim bitnim događajima smatrajući da je to ljudski i humano prema vlasnicima kapitala.  Nikada nije bilo nijedne primedbe niti ružne reći među nama. Upravo dok se sve odvijalo u najboljem redu preduzeću je oduzeto 6.300 hektara državne zemlje. Sve što mi je zakon dozvoljavao sam preduzimao i tvrdio da se ta zemlja ne može oduzeti „Agrkombinatu“ jer je sastavni deo plana reorganizacije koji je sudski izvršni akt. Da bi mogao sprovesti plan reorganizacije ponudili smo 100 evra po hektaru na ime zakupa, ali nismo uspeli. Oduzeli su nam zemlju, a mi smo podneli tužbu Upravnom sudu Srbije radi poništenja rešenja. Tužba je odbačena, a ja postavljam pitanje gde su tada bili mali akcionari i zašto se tada nisu oglašavali u medijima – kaže Šomođi.

  U prilog svojim tvrdnjama Šandor Šomođi prilaže i zapisnik sa javnog nadmetanja održanog 27. jula 2009. godine kada su prodavani delovi imovine preduzeća. Tada je u prisustvu predstavnika malih akcionara i novinara konstatovano da je „bez ijedne primedbe sproveden postupak o javnom nadmetanju i da niko ni tada, a niz godina kasnije nije našao za shodno da bilo šta prigovori o prodaji silosa u Starom Žedniku i farmi svinja“.

  - Prilikom konačne prodaje celokupne imovine koja je prodata na javnom nadmetanju 18.  januara 2012. godine procenjenja vrednost „Agrkombinata“ je bila 7,6 miliona evra. Poštujući tada važeći Zakon o stečaju početna prodaja imovine je morala biti 50 odsto od procenjene vrednosti što bi bilo oko 3,8 miliona evra. Ističem, da sam postupio po važećim propisima prodajom imovine po ceni od 3,8 miliona evra došlo bi do namirenja poverilaca u manjem procentu.  Doneo sam odluku da početna cena bude puna procenjana vrednost i po toj ceni od 7,6 miliona evra je „Agrokombinat“ i prodat. Rezultat te odluke je namirenje poverilaca u 100 odsto iznosu, sa zateznim kamatama i prvi put su od kada se sprovode stečajni postupci mali akcionari, koji me sada napadaju, i država podelili više od 280 miliona dinara na ime akcijskog kapitala – tvrdi Šandor Šomođi.

  Prema njegovim rečima ni tada nije bilo primedbi i dodaje da je netačna optužba da je deo imovine poklonio kupcu, odnosno, da aneks ugovora sadrži imovinu koja nije obuhvaćena glavnim ugovorom.

  - Nikada u toku stečajnog postupka nad „Agrokombinatom“ nisam bio poverilac i nikada nisam bio u sukobu interesa. Netačno je da sam pobegao iz zemlje, jer živim u Staroj Moravici gde mi je sva imovina i tu ću nastaviti da živim – kaže Šandor Šomođi.

  Krivični postupak - pod lupom oko 14 miliona

  Kako nam je nedavno potvrđeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, godišnje u tom tužilaštvu ima zaprimljeno između 1700 i 1800 krivičnih predmeta, a u pitanju su i Subotica i opštine Bačka Topola iu Mali Iđoš.

  —Najzastupljenija su krivična dela protiv imovine, protiv života i tela i krivična dela protiv bezbednosti javnog saobračaja, negde oko 70 – do 80 posto svih krivičnih dela, što je u odnosu na krivična dela protiv službene dužnosti u privredi, dakle, daleko manji broj. Vodi se krivični postupak protiv jednog stečajnog upravnika, Šandora Šomođija, kao stečajnog upravnika preduzeća Agrokombinat. Već smo ranije izjavili oko tog slučaja, da je u pitanju krivični postupak protiv krivičnog dela zloupotrebe ovlašćenja u privredi, iz člana 238 krivičnog zakonika, koja je izvršio u svojstvu stečajnog upravnika, a u ovom slučaju u pitanju je oko 14 miliona dinara. Krivični postupak je u toku, a to je koliko imaju saznanja jedini postupak u Subotici, protiv stečajnog upravnika u ovom momentu, odgovoreno je na pitanje novinara Subotičkih novina iz javnog tužilaštva. S.N.

  S.N.

  V. K. B.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja