Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 18.08.2018. Subota
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Poljoprivreda
  Novi događaji u istrazi zloupotrebe stečaja Agrokombinata Subotica
  Harmat upravnik, umesto
  09.12.2015.

  • Pred osnovnim sudom u Subotici vodi se krivični postupak protiv sada već razrešenog stečajnog upravnika Šandora Šomođija, kao epilog krivičnih prijava malih akcionara AK.  • Novog upravnika, Harmat Tamaša, akcionari Agrokombinata takođe osporavaju na toj funkciji, jer je, kako tvrde, „karijeru započeo i gradio u kancelariji Šomođija".

  3232_1.jpg
  Popović, Ivanković i Kljakić: Akcionari ne odustaju od traženja odgovornosti za propast „Agrokombinata” 

  Predstavnici Udruženja akcionara „ Agrokombinata” Subotica podneli su Privrednom sudu, krajem septembra ove godine, zahtev da se zbog niza nezakonistosti i nepravilnosti tokom vođenja stečaja, smeni stečajni upravnik Šomođi Šandor, a na konferenciji za štampu izneli su i da je novi sudija, u sudskom procesu, početkom novembra, veću Privrednog suda podneo predlog za razrešenje Šomođija sa mesta stečajnog upravnika.

  —Nije slučajnost, što je tri dana nakon podnošenja predloga, Šandor Šomođi na lični zahtev razrešen dužnosti stečajnog upravnika.  On se obratio nadležnom sudu, da ga zbog zdravstvenih razloga razreši dužnosti stečajnog upravnika, u predemtu koji se vodi protiv stečajne mase Agrokombinat Subotica iz Starog Žednika. Međutim, protiv smo izbora novog stečajnog upravnika Harmat Tamaša, jer je do nedavno radio u kancelariji Šomođija. Akcionari će insistirati i dalje na svojim pravima i postupcima oko nadoknade štete koja je naneta i državi i preko 1300 akcionara, tvrde iz udruženja akcionara Agrokombinata.

  Privredni sud u Subotici, po sudiji predsednici veća Varga Almaši Ilmi i sudijama Veri Mijanović i Marki Bin Ani, kao članovima Veća u postupku stečaja nad stečajnom masom Agrokombinata Subotica, doneo je rešenje da se 10. novembra razrešava dužnosti stečajni upravnik tog kominata Šandor Šomođi, koji je zahtev za razrešenje dostavio samo dan ranije, a na njegovo mesto postavi Harmat Tamaš.

  Šomođi je bio dužan da u roku od 15 dana dostavi izveštaj sa dokazima da li je i koje iznose primio po osnovu nagrade za rad, nakon zaključenja postupka ovog stečaja, kao i izveštaj o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase, od pravosnažnosti rešenja.

  Prošle godine, 27. marta, rešenjem Privrednog suda, postupak stečaja je nastavljen u Agrokombinatu, prema stečajnoj masi koju čine sredstva od blizu 2,5 miliona dinara, kao i pravo naplate potraživanja, po osnovu otkupa stanova, te da je stečajni upravnik dužan iz ostvarenog priliva podmirivati dalje troškove postupka protiv stečajne mase, preostala nenamirena potraživanja po pravosnažnom rešenju o glavnoj deobi, od 20. aprila 2012. godine, kao i preostala potraživanja akcionara i deo duga prema Poreskoj upravi Subotice. Takođe, stečajnom upravniku su naložene i radnje koje ne trpe odlaganje, pa je razrešenje Šomođija usledilo, jer „nije u mogućnosti da obavlja dodeljene mu zadatke, zbog bolesti”.

  Međutim, mali akcionari kažu da Šomođi jeste podneo zahtev za razrešenje, ali da je nedavno prihvatio da vodi stečajni postupak za još jedno preduzeće, gde je već imenovan za stečajnog upravnika, ali da je sada i na to mesto podneo ostavku.  Oni su Osnovnom javnom tužilaštvu 13. novembra podneli krivičnu prijavu protiv osumnjičenog stečajnog upravnika Šomođi Šandora, zbog zloupotrebe položaja, odnosno zbog sumnji da je 12. marta 2012. godine „u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1,5 miliona dinara, zaključio sa preduzećem IM "Matijević" ugovor o prodaji dela imovine Agrokombinata, kao stečajnog dužnika” a da za te nepokretnosti nije prethodno izvršena procena vrednosti, niti je predviđena bilo kakva kupoprodajna cena za prenos tih stvari.

  —Predložili smo i Višem javnom tužilaštvu da od Privrednog suda u Subotici pribavi rešenje da je Šomođi vodio stečaj u Agrokombinatu u trenutku potpisivanja Aneksa broj jedan, kojim nisu obuhvaćene procene vrednosti 22 stavke, kojima su naznačene, zgrade, stanovi ili njive, zemljišta pod zgradom, magacini kao i zgrade koje nisu imale namenu, da se odredi veštačenje imovine koja je Aneksom preneta bez naknade i donese odluka o optuženju, nakon što policija sasluša osumnjičenog Šomođija povodom niza okolnosti, na koje smo ukazali osnovnom tužilaštvu. Prenete su i razne mašine na drugo preduzeće, bez naknade, a očigledno kršenje zakona je i što je stečajni upravnik Šomođi istovremeno bio i poverilac Agrokombinata u stečaju , što je Zakom o stečajnom postupku zabranjeno.  Agencija za licenciranje je sabrala sve zloupotrebe koje je činio u radu, što je Agencija u vanrednoj kontroli otkrila, u maju 2014. godine, kaže Jovo Jarić, predsednik UO Udruženja akcionara AD "Agrokombinat" Subotica.

  Šomođi je podneo ostavku samo tri dana nakon što je podnet predlog Privrednom sudu za njegovo razrešenje.

  —Smatramo da je to epilog šestomesečnog rada malih akcionara, koji su angažovali profesionalnu pomoć nadležnih institucija. Šomođi uspešno izbegava sva ročišta na sudu, a zahvaljujući ALSU došli smo do ugovora kojim je imovina Agrokombinata poklonjena. Privredni sud nije imao taj dokument, a Saša Janković, zaštitnik građana Srbije aktuelizovao je pitanje disciplinskog postupka protiv Šomođija, a akcionari su prosledili sve dokaze oko zloupotreba stečajnog upravnika. Podnescima smo povezivali državne organe i uspeli smo konačno, da dobrim delom razbijemo „uvezani sistem ćutanja nadležnih koji je omogućavao pljačku”, koji je štitio upravnika, a na štetu malih akcionara, naveo je predsednik Skupštine udruženja akcionara Agrokombinata.

  On ističe da je jasno da nije slučajnost povlačenje Šomođija, posle pokretanja postupka za njegovo razrešenje.

  —Nadamo se da izbor Šomođijevog naslednika Tamaša Harmata predstavlja nenamernu grešku privrednog suda, jer je Harmat svoju karijeru započeo i sve do skora gradio u kancelariji Šomođija. Smatramo da je neprimereno, u odnosu na te okolnosti, da ostane na mestu stečajnog upravnika. Zahtevaćemo od Privrednog suda, da izuzme Harmata iz predloga naslednika Šomođija, te da postave upravnika koji nije imao veze sa ovim predmetom, a očekujemo da i novopostavljeni stečajni upravnik neće imati ništa protiv, kaže predsednik Skupštine.

  Josip Ivanković, predsednik Skupštine malih akcionar kaže, da i Jožef Kasa ima posebnu odgovornost kao predsednik UO Agrokombinata.

  —Kad pogledate to društvo iz rukovodstva Agrokombinata, Kasa, Šomođi i Branković. Teško je zaključiti ko je tamo vodio glavnu reč.  Možda je Kasa više naređivao nego drugi, ali ništa nije potpisivao. Kap u vodi je 150.000 dinara recimo Kasinog honorara, u odnosu na 20 miliona evra štete. A da je načinjena, evidentno je. Sve je rezultiralo ostavkom Šomođija, posle duge borbe akcionara. Nije se odazavo na ročišta u sudu, da li je otišao iz države ne znamo, ali imamo informacioje da je priličnu imovinu već prebacio u inostranstvo, kaže Ivanković za Subotičke novine.

  Sreten Kljakić, član UO kaže da je analizu poslovanja trebalo izvršiti još 2005. godine, radi poptune dokumentacije.

  —Nematerijalni troškovi u periodu od 2005. do 2009. godine su bili 92 miliona. Oko 62 miliona je bilo obezbeđenje objekata, koji su inače ruinirani, a angažovanje konsalting usluga, bilo je dosta. Recimo, Kasa Jožef, kao predsednik UO formira konsalting usluge, kao vlasnik, a direktor njegove firme bude Šomođi Šandor, kao stečajni upravnik, što se kosi sa zakonom, jer stvara sukob interesa, a osim toga, oni primaju plate obojica za rad u UO i za rad na mestu stečajnog upravnika. Kada se ima u vidu da je stečaj otvoren još 2004. godine, jasno je koliko je prostora bilo za sve te rabote. Krivične prijave smo podneli i protiv Kase i Šomođija, kao i saradnika, jer su oni vodili poslovnu politiku Agrokombinata.  Kasa je zahvaljujući svojoj firmi "Most Hid" dobio 1,2 miliona dinara za te usluge od Agrokombinata, na ime konsalting usluga. Sa druge strane, problema je bilo oko cene zemlje, jer je prodavana za duplo manji iznos od tržišne cene. Nelogično je raditi toliku zemlju, bez dinara zarade, čitavu deceniju, kaže Kljakić navodeći da na bazi obrade preostale zemlje od 1300 hektara, je čudno da su dugovi i kamate gomilani, akcionarima isplaćen minimalan iznos od dva miliona, a za dve godine stvorene obaveze od pet miliona evra, uz dobre prinose, a bez dinara zarade.  Potrebna je kompletna analiza da bi se videlo pravo stanje zloupotreba u Agrokombinatu.

  Ivanković kaže da je Agrokombinat oštećen za 20 miliona evra, a da Šomođi navodi da je dobio samo 100.000 evra kao nagradu za posao stečajnog upravnika.

  —Mesečne zarade nisu ni računali, a ogromna imovina je bila primamljiv zalogaj za svakog ko bi njome raspolagao. Agrokombinat je uništio dobro uigran tim. Zašto lokalne samouprave nisu sprečile takve zloupotrebe, nisu sprečene zloupotrebe prilikom prodaje AK Industriji mesa "Matijević", a traćimo da ta ozbiljna kompanija ispravi propust i isplati vrednost naknadno pribavljenih nepokretnosti, koja bi se vratila u korist stečajne mase. Pratićemo i disciplinski postupak protiv Šomođi Šandora da bismo nadoknadili bar delimičnu štetu malim akcionarima koji su oštećeni, kaže Ivanković.

  Kasa: O prodaji imovine Matijeviću saznao sam iz novina

  —Tačno je da sam bio predsednik UO, prevashodno zato što je Agrobanka bila jedan od najvećih poverilaca Agrokombinata. Osigurali smo sredstva za reprodukciju, za proizvodnju AK. Imao sam zadatak da nadzirem, kako će se ta sredstva i vratiti Agrobanci. Međutim, sa kompletnim tokom stečaja nisam upoznat, i pored toga što sam sa drugim kolegama bio u UO. Jer, Agrokombinat je imao i stečajnog sudiju, stečajnog upravnika, direktora i savetnika, pravnika da se stara o zakonitosti sprovođenja stečaja. Dakle, nikakvu posebnu odgovornost ne prihvatam za slučaj Agrokombinata. Niti sam učestvoao u razgovorima, kamoli u pregovorima, oko procene vrednosti imovine Agrokombinata, niti pronalaženja potencijalnih kupaca ili učesnika u stečajnom postupku. Sve je to išlo preko stečajnog sudije i svaki potez je verifikovan. Nezadovoljstvo akcionara je normalno, svi žele više, ali u slučaju AK je pozitivno završeno izmirenje obaveza prema poveriocima. Ostatak je raspoređen na male akcionare, a koliko su dobili - o tome se može diskutovati. Jer, to zavisi od stečajnog upravnika, prilika u zemlji i ekipe koja je radila, sve to podleže subjektivnoj proceni. Legalni organi će proveriti da li je imovina prodata za manje ili veće iznose, njima prepuštam te procene. Harmata lično ne znam, ako je Sud procenio da on raspolaže licencom, ne bi trebalo da tumačimo odluke suda, kaže Jožef Kasa povodom optužbi malih akcionara da je među odgovornima za stanje u Agrokombinatu.

  Pljačka države, a ne poverilaca

  —Korupcija i mito su uzrok svih problema oštećenih akcionara, u uvezanom sistemu pljačke preduzeća.  Stečajevi su uglavnom pljačka države, a ne poverilaca.  Tužilaštvo bi trebalo da preduzme sve mere u interesu naroda, kaže Milan Popović, predsednik SSS.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja