Naslovna stranaMEDLAB Pionir - Medeno Srce
Danas je 01.05.2017. Ponedeljak
 
NAJNOVIJI BROJ
Novi broj
Godina I, Broj 9
  28. april 2017.

 
2_4.jpg
 

 

 

 
 
 
 
Poljoprivreda
Oglas za licitaciju državne zemlje kasni mesec dana
Sporno crkveno zemljište
13.09.2015.

Sa raspisivanjem oglasa za licitaciju poljoprivrednog zemljišta u vlastištvu države, grad Subotica kasni mesec dana što može biti uzrok u kašnjenju drugih obaveza i izazvati manjak u budžetu od 130 miliona dinara ili 40 odsto godišnjeg prihoda od zakupa.

Do kašnjenja je došlo zbog dva sudska rešenja po kojima zemlju Pravoslavne crkvene opštine grad mora da stavi u licitacionu masu, dok za Rimokatoličku još uvek važi privremena mera zabrane na osnovu gradske odluke iz 2007. godine.

U Gradskom veću za poljoprivredu kažu da je situacija veoma složena i da bi najbolje rešenje bilo staru odluku iz 2007. godine staviti van snage pošto je po njoj Subotica dodelila verskim zajednicama i crkvenim opštinama oko 700 hektara zemlje.

Šime Ostrogonac- Kada je grad pre osam godina dodelio Pravoslavnoj crkvenoj zajednici 320 hektara, Rimokatoličkoj 330 i Evangelističkoj oko 20 hektara, odluka je u startu bila protivzakonita jer se zemlja mogla ustupiti jedino školama, kaznenim ustanovama, poljoprivredno stručnim ustanovama. Crkvene parcele smo uvek stavljali u program licitacije, ali ih je Osnovni sud u poslednjem trenutku izuzimao privremenom merom. U međuvremenu smo dobili i odluku Apelacionog suda na osnovu tužbe Pravoslavne crkve koja je izgubila spor i više joj te površine ne pripadaju jer nisu predmet restitucije – objašnjava Šimon Ostrogonac, član Gradskog veća za poljoprivredu.

Raspis oglasa za ukupno oko 5.000 hektara državne zemlje u subotičkom ataru i licitaciju dodatno komplikuje što Rimokatolička crkva nije podnosila tužbu zbog čega za nju još uvek važi prošlogodišnja mera zabrane.

- Stavljanjem zemlje samo jedne verske zajednice u licitacionu masu će sigurno pogoršati već komplikovanu situaciju i postaće verovatno i političko pitanje. Zbog toga smo Ministarstvu poljoprivrede poslali zahtev da nam da mišljenje da li na osnovu odluke iz 2007. godine imamo pravo da izuzmemo te površine iz licitacije, ali još uvek nismo dobili odgovor zbog čega oglas kasni. Jene Maglai, gradonačelnik ne želi da potpiše ništa protivzakonito, a tu su i rokovi koje će biti jako teško ispoštovati – zaključuje Šimon Ostrogonac.

V. K. B.

Cenovnik Subotičkih Novina

Apoteka Subotica

4_22.jpg

Kuća zdravlja

4_20.jpg

Zoo Palić

NorDent

Suboticagas

Vojput

Dom zdravlja