Naslovna stranaMEDLAB Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.05.2017. Ponedeljak
 
NAJNOVIJI BROJ
Novi broj
Godina I, Broj 12
  19. maj 2017.

 
2_4.jpg
 

 

 

 
 
 
 
Socijala
Priprema se nova Strategija integrisanja romske populacije
Subotica dobar primer inkluzije Roma
16.07.2015.

Subotica je jedna od retkih lokalnih samouprava koja je imala merljive rezultate u primeni prethodne Strategije inkluzije Roma, pa je zbog toga i odlučeno da se prvi konsultativni razgovori u vezi sa novom Strategijom vode u našem gradu.

2649_1.jpg

Na sastanku upriličenom u Gradskoj kući, u sredu, 8. jula, predstavljena su dosadašnja iskustva Subotice u vezi sa inkluzijom manjinske zajednice Roma. Izrada „Strategije za inkluziju Roma u Srbiji 2015- 2025" je u toku, a ono što će je karakterisati je spuštanje na nivo lokalnih samouprava, odnosno na pojedince i nevladine organizacije. Po prvi put pisanje jednog takvog dokumenta, Savet Vlade za integraciju Roma prepustio je stručnjacima i civilnom društvu.

- Integracija Roma nije romsko, već pitanje za srpsko društvo.  Subotica je odličan primer gde se odmaklo dalje od većine opština, po ovom pitanju. Inkluzija bilo koga ko nije uključen u društvo, jeste zadatak svih nas iz državne Uprave. Romi najbolje znaju šta je za njih najbolje, pa smo upravo zato i za predsednika radne grupe koja treba da koordinira rad Strategije, imenovali člana Romskog nacionalnog saveta a naše je da podržimo sve što Romi predlože - rekao je dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite.Subotica je dobar primer inkluzije Roma u društvenu zajednicu.

- Predstavili smo naša iskustva po ovom pitanju i zadovoljni smo što možemo poslužiti kao primer za ostale opštine - rekao je između ostalog Milimir Vujadinović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite.

Buduća Strategija inkluzije Roma pokušaće da aktivira sve ono što već postoji u lokalnoj samoupravi, odnosno sisteme koji bi trebalo da doprinesu inkluziji romske populacije.

- Ovde mislimo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, stambenu politiku Roma, dakle Strategija je spuštena na nivoe lokalnih samouprava i najveći deo odgovornosti za njeno sprovođenje je na lokalnim akterima, nevladinim organizacijama i svima koji sprovode Strategiju a kojima građani ostvaruju ljudska prava.  Unapređen je i sistem upravljanja Strategijom, od lokalnog do centralnog nivoa, a predlaže se i efi kasan sistem monitoringa kroz sve političke sisteme i javne uprave u zemlji - rekao je dr Goran Bašić, šef tima za pisanje Strategije.

Nacrt nove Strategije za inkluziju Roma biće završen sledeće nedelje. Potom će biti stavljen na uvid javnosti i otvoren za diskusiju i ideje, a svoj konačan oblik Strategija će dobiti u septembru, kada je najavljeno da će biti završena.

A. Šiška

Cenovnik Subotičkih Novina

Apoteka Subotica

4_22.jpg

Kuća zdravlja

4_20.jpg

Zoo Palić

NorDent

Suboticagas

Vojput

Dom zdravlja