Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.07.2018. ?etvrtak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Kultura
  Lokalna vlast humana prema migrantima
  08.02.2015.

  U Fondaciji „Danilo Kiš” održana Tribina o azilantima

  Obzirom na zakonska ograničenja, uloga grada u rešavanju problema migranata može biti samo humanitarna, da se zaštite životi tih ljudi. Sa tim ciljem, lokalna vlast Subotice je uradila najviše u Vojvodini, a prošle godine je kreirala dve budžetske linije za prihvatilište u Kolevci i prevoz migranata do centara u zemlji, koje je obezbedila država, kaže Milimir Vujadinović.

  2009_1.jpg

  U Omladinskom skladištu Fondacije „Danilo Kiš”, održana je Tribina o azilantima i mogućnostima rešavanja problema sa kojima se oni suočavaju i u Subotici.  Azilanti koji su izbegli iz Sirije, Avganistana i drugih, ratom i nemirima zahvaćenih zemalja, a nalaze se na teritoriji Subotice, nemaju drugi smeštaj osim prostora napuštene zgrade stare ciglane, bez struje i vode nemaju humane uslove za duži boravak.  To je bio i razlog da lokalna vlast reši osnovne probleme prihvata migranata , kako bi bar humano zaštitila živote tih ljudi, a veoma odgovornim pristupom je obezbedila i dve budžetske linije za humanu pomoć migrantima, čime je najviše doprinela rešavanju tih problema u Vojvodini.

  Sastanku Inicijative mladih za ljudska prava prisustvovali su predstavnici grada i nevladinog sektora, kako bi došli do odgovora kako da se reše primarni problemi oko privremenog boravka migranata u gradu, u skladu sa Zakonom.

  — Pitanje azilanata nije problem koji može da reši lokalna samouprava. Određeni broj ljudi koji beže sa prostora zahvaćenih ratom, nemirima i sa prostora gde ljudska prava nemaju nikakakav značaj prisutan je i u Subotici, a obzirom na zakonska ograničenja, uloga grada može biti jedino humanitarna, sa osnovnim ciljem da zaštiti te ljudske živote. Naime, lokalna vlast je u prošloj godini kreirala dve budžetske linije, za pomoć migrantima, za prihvatilište u Kolevci, gde mogu da ostanu do 60 dana, i za njihov prevoz do nekoliko centara u zemlji, koje je obezbedila država. Sredstva smo obezbedili još prvim rebalansom budžeta, u iznosu od 1 milion i 838.000 dinara, za prihvat u Kolevci, a za prevoz do drugih centara obezbeđeno je pola miliona dinara. Osim toga, oko 40.000 evra je obezbedio UNHCR. Grad je predvideo i da obezbedi prevoz do tih centara , kada je u pitanju manji broj migranata, objašnjava Milimir Vujadinović, član Gradskog Veća za oblast socijalne zaštite.

  Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, između ostalog je naveo, da u svakom trenutku u zemlji ima od 200 do 500 ljudi koji su u postupku azila, u nekom od centara u državi i naglasio da je Subotica učinila najviše za ublažavanje problema migranata.— Značajan broj migranata se nalazi u tranzitu i ukoliko ne zatraže azil, nisu vidljivi za naš sistem. Većina njih se skuplja u okolini pograničnih gradova sa Mađarskom, kakva je i Subotica. Rešavanje ovog pitanja je komplikovano i obuhvata delatnosti koje su u nadležnosti nekoliko ministarstava, kazao je Đurović aludirajući na osetljivost ovih problema.  On je kao veliki nedostatak naveo i da u Srbiji ne postoji telo koje koordinira sve aktivnosti oko migranata, te da Vlada nastoji da koriguje postojeću strategiju o migraciji i poveže nadležne službe.

  A. Šiška

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja