Naslovna stranaMEDLAB Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.05.2017. Ponedeljak
 
NAJNOVIJI BROJ
Novi broj
Godina I, Broj 12
  19. maj 2017.

 
2_4.jpg
 

 

 

 
 
 
 
Kontakt

Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 8

Telefoni

Direktor: (024) 553-529

Urednik: (024) 552-859

Redakcija: (024) 552-228, 553-042, 552-709, 553-120

Marketing: (024) 553-914

Oglasno i prijem ?itulja: (024) 553-805


IZDAVAŠTVO

Subotičke novine d.o.o.

Društvo za novinsko-izdavačku delatnost

Subotica, Maksima Gorkog 8,

Matični broj: 08008787,

PIB: 100 960 278,

Osnivač: Članovi Društva,

Nedeljnik: Subotičke Novine

Izdavač nedeljnika: Subotičke novine d.o.o,

CIP: Katalogizacija u publikaciji. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad,

ISSN: 0351-6466,

COBBIS.SR-ID 16019458,

Štampa: Grafoprodukt d.o.o. Novi Sad, Desanke Maksimović 52.


IMPRESUM

Direktor: Vlado Tomić (direktor@subotickenovine.rs)

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Đurikin (urednik@subotickenovine.rs)

Redakcija: Nada Harminc , Alana Šiška, Dejan Malagurski (foto-reporter)

Sportske strane priprema i uređuje: Nikola Stantić

Stalni spoljni saradnici:
Nikola Stantić, Milenko Kosanović, Milenko Popadić, Vojnić Tunić Tomislav, Laura Raos, Miodrag Radojčin, Sandra Iršević

Tehnički urednik: Robert Kiš

Marketing:  marketing@subotickenovine.rs

Cenovnik Subotičkih Novina

Apoteka Subotica

4_22.jpg

Kuća zdravlja

4_20.jpg

Zoo Palić

NorDent

Suboticagas

Vojput

Dom zdravlja